Thứ năm, 01/06/2023    
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO CHUNG - TUYỂN SINH
     Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
     Thông báo chiêu sinh mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch năm 2023
     Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 LỊCH HỌC -THI
     KẾ HOẠCH HỌC KÌ 3 LỚP TIỂU HỌC A, B KHÓA 32
     LỊCH THI LỚP GDTH32D, T5/2023
     LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
     Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
     Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
     TKB đợt 2 năm 2022 -2023 - Ngành sư phạm Mỹ Thuât khóa IV
     KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
     ĐH Giáo dục Thể chất - ĐHSP Hà Nội

 PHÒNG HỌC- PHÒNG THI
     PHÂN PHÒNG NGÀY 26/5
     PHÂN PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG THI NGÀY 18/5/2023
     NGÀY 22/4/2023
     PHÂN PHÒNG HỌC NGÀY 6/5/2023
     PHÂN PHÒNG NGÀY 6/1/2023
     PHÂN PHÒNG NGÀY 24/2/2023
     PHÂN PHÒNG NGÀY 3/3/2023

 KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG- QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN
     Quyết định công nhận danh sách học viên lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Tiếng Anh, bậc Tiểu học

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ

 BIỂU MẪU CHUNG
     Đơn đăng ký bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
     Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên (mới)
     Mẫu đơn đăng ký bồi dưỡng tổng hợp


 Thông báo
 
 LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP QUI NHƠN K32 (TỰ DO- CÒN THIẾU LỚP TIỂU HỌC K32D) - ĐH QUI NHƠN
 PHÂN PHÒNG HỌC NGÀY 6/5/2023
 Kế hoạch học tập lớp Tiểu học k32
 PHÂN PHÒNG NGÀY 6/1/2023
 PHÂN PHÒNG NGÀY 24/2/2023
 Lich thi học kỳ các lốp khóa 31- ĐH Quy Nhơn
 KHHT lớp GDCD NĐ71 - HK1
 Phân bố phòng học và phòng thi ngày 25/2/2023
 Tuyển sinh đại học liên thông- văn bằng 2 - NĂM 2023

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn