Chủ nhật, 26/03/2017    
Tìm kiếm:    

 

         TẬP THỂ CÁN  BỘ VIÊN CHỨC TTĐTTX


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo công tác tuyển sinh ĐH ngành Ngôn ngữ Anh (văn bằng 2) và Liên thông ĐH VLVH SP Ngữ Văn 22/4/2017
     Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
     Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
     Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017

 THÔNG BÁO CHUNG
     Lịch ôn tập tốt nghiệp lớp Đại học SP Toán H25, SP Sinh H25, SP Địa H25 (Qui Nhơn) năm 2017
     Thông báo tổ chức Lễ tổng kết khóa học và trao bằng tốt nghiệp cho lớp QT19.1PVD năm 2017
     Thông báo ôn thi và thi tốt nghiệp đai học VLVH lớp SP Toán H25, SP Sinh học H25, SP Địa lý H25 Khóa 25 (2015-2017)
     Thông báo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp lớp 35K4.1 và 35K4.2 năm 2017
     Thông báo học phí học kỳ 2 năm 2016-2017 lớp Luật khóa 2014 VLVH
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường

 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ II 2016-2017 ngành QLĐĐ Lớp QLĐ48 - NL Huế
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ I 2016-2017 (Kỳ thứ IV) lớp Lưu trữ
     Lich học HKII 2016-2017 các lớp Kinh tế Đà Nẵng
     Kế hoach giảng dạy ngành QLNN HK6 L24AB, HK4 L25, HK1 L26 năm hoc 2016-2017 ĐH Qui Nhơn
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ 8 năm 2016 lớp QLĐĐ L23 Qui Nhơn
     Lịch học lớp QLDD48 ngành Quản lý đất đai HK I năm học 2016-2017

 LỊCH TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 24/03 đến ngày 30/03 năm 2017

 KẾT QUẢ TUYỂN SINH VÀ TỐT NGHIỆP
     Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016

 KẾT QUẢ HỌC TẬP
     Bảng điểm Tổng hợp khóa học 25 (2015-2017) SP Toán H25 - SP Sinh học H25 - SP Địa lý H25
     Bảng điểm Tổng hợp khóa học lớp 35K4.2 (Kinh tế phát triển)
     Kết quả thi học lai năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng
     Kết quả thi cuối kỳ I năm học 2016-2017 các lớp ĐH Kinh tế Đại học Đà Nẵng
     Kết quả học tập các lớp liên kết với Trường ĐHSP Đại học Đà Nẵng
     Bảng điểm thi học kỳ I năm 2016-2017 lớp DAL16

 LỊCH THI HỌC KỲ
     Lich thi HKI 2016-2017 các lớp QLĐĐ L23, QLNN L24A-B, L25, L26 Qui Nhơn (4/2017)
     Lich thi HKII 2016-2017 lớp DALV16 (SP Tiếng Anh)
     Lich thi Lần 2 HKI 2016-2017 các lớp Kinh tế Đà Nẵng
     Lich thi HKI 2016-2017 các lớp Kinh tế Đà Nẵng


 Thông báo
 
 Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường

 Tin quan trọng
 
 Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Bảng điểm Tổng hợp khóa học 25 (2015-2017) SP Toán H25 - SP Sinh học H25 - SP Địa lý H25
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
                    BẢN TIN

 

 Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp khóa 32K, 33K hệ VLVH năm 2015

Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Quản lý Văn hóa Khóa 2010-2015 Hệ VLVH

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn