Chủ nhật, 27/05/2018    
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo tuyển sinh Đại học ngành Kinh tế phát triển
     Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
     Thông báo tuyển sinh Đại học Khóa 25 hình thức đào tạo từ xa năm 2018
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
     Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp lớp 15LTĐMN.QN (Mần non)
     Thông báo nộp học phí qua tài khoản Trường ĐH Phạm Văn Đồng dành cho các lớp VLVH do trường ĐH Phạm Văn Đồng đào tạo
     Thông báo Qui định thi tốt nghiêp lớp liên thông VLVH lớp SP Âm nhạc 1 TC và SP Âm nhạc 3 CĐ năm 2016-2017
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG
     Thời Khóa biểu Lớp DALV18 (Sư phạm Tiếng Anh)
     Kế hoạch giảng dạy lớp DNLV17 HK II năm 2018

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN
     Kế hoạch Bồi dưỡng TCCDNN các hạng mở lớp đợt 2 tại Mộ Đức, Đức Phổ, Trường ĐH Phạm Văn Đồng

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng dạy lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học đợt 2 năm 2018 và thông báo học phí
     Lich Hoc ky cac lop QLNN L24A-B, QLNN L25, QLNN L26
     Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2018-2019 (kỳ 9) Lớp Luật VLVH K2014
     Kế hoạch Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II & III năm 2018
     Kế hoạch giảng dạy các lớp QLNN L24AB, QLNN L25, QLNN L26 Qui Nhơn năm học 2017-2018

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 18/05 đến ngày 24/05 năm 2018

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng tổng hợp kết quả học tập lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học năm 2016-2017
     Bảng tổng kết điểm lớp 15LTĐMN.QNG năm 2018
     Bảng tổng kết điểm học kỳ 2 lớp DALV17 và DNLV17 năm 2018

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Kết quả tốt nghiệp lớp KTPT 35K4.1-2 và lớp Luật B14K19.3-QN

 MẪU BẢNG ĐIỂM THÀNH PHẦN
     Mẫu Bảng diểm Lớp DALV17 và Lớp DNLV17


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đai học Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 năm 2018 (Gia hạn)
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn