Thứ sáu, 15/11/2019    
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 chuyên ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm 2019
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐƠT 2 NĂM 2019 Đào tạo Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2.
     THÔNG BÁO ĐỢT 3 - Mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019

 THÔNG BÁO CHUNG
     Lịch thi kiểm tra các lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp GV Tiểu học, THCS năm 2019 huyện Mộ Đức
     Thông báo đề cương thi tuyển sinh lớp Mỹ thuật Huế năm 2019
     Thông báo Lịch thi tuyển sinh lớp Đai học liên thông ngành SP Mỹ thuật năm 2019
     Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngắn hạng lĩnh vực Văn hóa, Nghệ thuật năm 2019
     Thông báo hoc phi lớp Mầm non , Tiểu học khóa 19 năm 2019 liên kết Đai hoc Qui Nhơn.
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Lịch thi học kỳ I & II năm học 2018-2019 các lớp QLNNL25, QLNNL26, GDTHH29, GDTHV29, GDTHT27, GDMNH28, GDMNH29 liên kết Đại học Qui Nhơn
     Lịch giang dạy HKI lớp Thú Y TY50 năm 2019-2010

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 15 đến ngày 21/07 năm 2019

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng điểm lớp Tiểu học T27 và Mầm non H28 năm 2019

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Kết quả tốt nghiệp Đại học năm 2019 Lớp Toán, Hóa, GD Tiểu học liên kết ĐH Qui Nhơn

 CÁC MẪU ĐƠN
     Mẫu đơn Danh sách ĐKBDGV Chung
     Mẫu đơn ĐKBDGV Tư vấn tâm lý
     Mẫu đơn ĐKBDGV Công tác Đội
     Mẫu đơn ĐKBD chức danh NN giáo viên


 Thông báo
 
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ĐƠT 2 NĂM 2019 Đào tạo Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2.
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn