Thứ ba, 27/10/2020    
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020
     Thông báo về việc tuyển sinh các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục năm 2020
     Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đợt 2 năm 2020
     Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 1, 2 và bồi dưỡng ngắn hạn đợt 2 năm 2020
     Thông báo tuyển sinh chính qui
     THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2020 Đào tạo Liên thông, Văn bằng 1, Văn bằng 2 và Bồi dưỡng ngắn han.

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG
     Thời khóa biểu Lớp QLGD năm 2020

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - NĂM HỌC 2019 - 2020 - NGÀNH SƯ PHẠM CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC VỪA LÀM VỪA HỌC - LIÊN THÔNG TỪ CĐSP LÊN ĐHSP TẠI TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG – KHÓA 1 (2019-2021)
     Lịch thi học phần lần 2 lớp QLNN L25 khóa 2015-2019
     Lịch thi học kỳ I & II năm học 2018-2019 các lớp QLNNL25, QLNNL26, GDTHH29, GDTHV29, GDTHT27, GDMNH28, GDMNH29 liên kết Đại học Qui Nhơn
     Lịch giang dạy HKI lớp Thú Y TY50 năm 2019-2010

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Bảng phân công phòng học các lớp QLGD năm 2020

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng điểm lớp QLNN L25 khóa 25 (2015-2019) liên kết ĐH Qui Nhơn
     Bảng điểm lớp Tiểu học T27 và Mầm non H28 năm 2019

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Kết quả tốt nghiệp Đại học năm 2019 Lớp Toán, Hóa, GD Tiểu học liên kết ĐH Qui Nhơn

 CÁC MẪU ĐƠN
     Mẫu đơn xin xác nhân hồ sơ tuyển sinh liên thông năm 2020
     Mẫu đơn Danh sách ĐKBDGV Chung
     Mẫu đơn ĐKBDGV Tư vấn tâm lý
     Mẫu đơn ĐKBDGV Công tác Đội
     Mẫu đơn ĐKBD chức danh NN giáo viên


 Thông báo
 
 Bảng phân công phòng học các lớp QLGD năm 2020
 Thời khóa biểu Lớp QLGD năm 2020
 Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2020
 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông đợt 2 năm 2020
 Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 1, 2 và bồi dưỡng ngắn hạn đợt 2 năm 2020
 Thông báo tuyển sinh chính qui
 Thông báo tuyển sinh chinh qui
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn