Thứ tư, 17/07/2019    
Tìm kiếm:    


 THÔNG BÁO TUYỂN SINH
     Thông báo kế hoach tuyển sinh đào tạo Đại học bằng 2, Liên thông Đại học, Cao đẳng năm 2019
     Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
     Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019

 THÔNG BÁO CHUNG
     Thông báo quy định mức học phí năm 2018 các lớp liên kết Trường Đại học Quy Nhơn
     Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NÂNG HẠNG GIÁO VIÊN
     Lịch hoc các lớp nâng hạng 2019

 LỊCH HỌC VÀ THI CÁC LỚP LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
     Kế hoạch giảng day lớp Giáo dục Tiểu học H29 năm 2019
     Kế hoạch giảng day lớp Giáo dục Mầm non H29 năm 2019
     Kế hoach giảng dạy Lớp 16LTDMN.QNG NĂM 2019
     Kế hoach giảng dạy Lớp 16LTDTH.QNG NĂM 2019
     Kế hoach giảng dạy Lớp 18LTĐTH.QNG NĂM 2019
     Kế hoach giảng dạy Lớp 18LTDMN.QNG NĂM 2019
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ Hè 2019 Lớp SPTDTT HCM ,K3 TC-ĐH, CĐ-ĐH
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ 6 lớp QLNN L26
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ 9 lớp QLNN L25
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ 5 và 6 lớp GDTH T27
     Kế hoach giảng dạy Học kỳ 3 và 4 lớp GDMN H28
     Kế hoạch giảng dạy ĐH hệ VLVH lớp K49 QT Quảng Ngãi 2019-2020

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN
     Phòng học, thi áp dung từ ngày 15 đến ngày 21/07 năm 2019

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH
     Kết quả tốt nghiệp Đại học năm 2019 Lớp Toán, Hóa, GD Tiểu học liên kết ĐH Qui Nhơn

 CÁC MẪU ĐƠN
     Mẫu đơn Danh sách ĐKBDGV Chung
     Mẫu đơn ĐKBDGV Tư vấn tâm lý
     Mẫu đơn ĐKBDGV Công tác Đội
     Mẫu đơn ĐKBD chức danh NN giáo viên


 Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn