Thứ tư, 01/12/2021    
Tìm kiếm:    

 THÔNG BÁO CHUNG - TUYỂN SINH
     Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2- Đợt 2 năm 2021
     Thông báo điều chỉnh thời gian khai giảng và tiếp tục thu nhận hồ sơ đăng ký lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
     CHIÊU SINH MỞ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NĂM 2021 (NGÂN SÁCH CẤP)

 KHAI GIẢNG - BẾ GIẢNG- QUYẾT ĐỊNH TRÚNG TUYỂN
     Quyết định công nhận học viên lớp QUẢN LÝ GIÁO DỤC- Khai giảng 28/9/2021
     Khai giảng lớp Bồi dưỡng nâng hạng GV: THPT hạng 2 và MẦM NON hạng 2 (lớp hợp đồng với Sở Nội Vụ, khai giảng 20/9/2021)
     Khai giảng các lớp bồi dưỡng nâng hạng giáo viên - Đợt 3, K/g 11/9/21 (lớp đăng ký tự do)

 THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP BỒI DƯỠNG
     TKB các lớp Quản lý giáo dục 2021- Khai giảng 28/9/2021
     TKB CÁC LỚP: MẦM NON HẠNG II, THPT HẠNG II (Khai giảng ngày 20/9/2021)
     Thời khóa biểu các lớp bồi dưỡng nâng hạng: MN3, TH2,3, THCS2 (khai giảng ngày 11/9/2021)
     THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP: MẦM NON III và TIỂU HỌC II- LỚP SỞ NỘI VỤ, KHAI GIẢNG NGÀY30/8/21

 THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VB2

 PHÂN BỐ PHÒNG HỌC, PHÒNG THI THEO TUẦN

 KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP VÀ TUYỂN SINH

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ

 BIỂU MẪU CHUNG
     Mẫu đơn đăng ký


 Thông báo
 
 Thông báo điều chỉnh thời gian khai giảng và tiếp tục thu nhận hồ sơ đăng ký lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP: MẦM NON III và TIỂU HỌC II- LỚP SỞ NỘI VỤ, KHAI GIẢNG NGÀY30/8/21
 Thông báo tuyển sinh chinh qui

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn