Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN GVCN-CVHT
     GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019 13:41 24/10/2018 [1706]

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Lớp

1

Trần Quốc Việt

0914267447

DSA15A

2

Trần Thị Quý

0905098299

DSA15B

3

Lê Thị An Mỹ

0914088237

DSA15C

4

Nguyễn Tú Nhi

0914031031

DTA15A

5

Nguyễn Hữu Chấn

 

DTA15B

6

Bùi Thị Thanh Thúy

0914128844

DSA16A

7

Dương Thị Ngọc Thủy

0972373721

DSA16B

8

Cao Thị Thanh Hải

0985012344

DTA16

9

Huỳnh Thị Thu Giang

0905288998

CSA16A

10

Nguyễn Văn Thắm

0905457857

CSA16B

11

Trương Hoàng Lan

0914043189

DSA17A

12

Cao Thị Vân

0985759773

DSA17B

13

Phạm Thị Hoàng Yến

0977721416

DTA17

14

Nguyễn Thị Ngọc Liên

0976105855

CSA17

15

Phạm Thị Thu Hương

0905697072

DTA18

16

Nguyễn Lương Tùng Sơn

0904797792

DSA18

17

Lê Thị Diệu Lý

0985011012

CSA18

18

Nguyễn Huỳnh Diễm My

0946349698

DAHV17

19

Trần Thị Thanh Thủy

0905729168

DALV18

20

Lê Văn Sơn

0914317831

DAH18A

21

Võ Thị Kim Hoàng

0988259425

DAH18B

 
Các tin khác liên quan :

      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019 16:11 23/10/2018 [723]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019 16:02 23/10/2018 [706]


      GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019 15:53 23/10/2018 [484]


      GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019 15:50 23/10/2018 [565]


      GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019 15:39 23/10/2018 [606]


      GVCH-CVHT Khoa Kinh tế - năm học 2018-2019 10:24 14/10/2016 [1138] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn