Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN GVCN-CVHT
     GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019 15:50 23/10/2018 [566]

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Lớp

1

Võ Đức Lân

0979121318

DCT17

2

Nguyễn Thị Thùy Trang

0977111512

CCT16

3

Phạm Khánh Bảo

0982042015

DCT 15A

4

Nguyễn Trí Nhân

0919367857

DCT 15B

5

Hà Văn Lâm

0905967159

DCT 16

6

Nguyễn Ánh

0914183435

DST 16

7

Nguyễn Văn Toán

01665588665

DCT18

8

Nguyễn Thị Trúc Quỳnh

0977224055

DTL18

9

Võ Thị Ngọc Huệ

0903073275

DSTL18

10

Võ Thị Thiên Nga

0905608005

CSI 16

11

Nguyễn Thị Hoàng Phương

0973913090

CCT 17

12

Đinh Thị Xuân Vạn

0905904464

CSI 17

 
Các tin khác liên quan :

      GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019 13:41 24/10/2018 [1706]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019 16:11 23/10/2018 [723]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019 16:02 23/10/2018 [706]


      GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019 15:53 23/10/2018 [484]


      GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019 15:39 23/10/2018 [606]


      GVCH-CVHT Khoa Kinh tế - năm học 2018-2019 10:24 14/10/2016 [1138] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn