Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, VAY VỐN
     DANH MỤC BIỂU MẪU XÁC NHẬN VAY VỐN, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH 22:12 14/08/2016 [3172]

 

 

STT

 

Tên mẫu biểu

Ký hiệu

(Click chuột vào Link tương ứng để tải)

1

Giấy xác nhận để vay vốn, cam kết trả nợ

CTHSSV 01VV

2

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

CTHSSV 01 MGHP

3

Tờ khai trợ cấp xã hội

CTHSSV 01 TCXH

4

Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội

CTHSSV 02 TCXH

5

Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập

CTHSSV 01 HTCPHT

 

6

Giấy xác nhận hộ nghèo

CTHSSV 01XNCS

7

Giấy xác nhận hộ cận nghèo

CTHSSV 02XNCS

8

Giấy xác nhận mồ côi cha, mẹ

CTHSSV 03XNCS

9

Giấy xác nhận HSSV mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn

CTHSSV 04XNCS

10

Giấy xác nhận HSSV tàn tật có hoàn cảnh khó khăn

CTHSSV 05XNCS

11

Giấy xác nhận HSSV khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn

CTHSSV 06XNCS

12

Tờ khai thông tin người khuyết tật

CTHSSV 07XNCS

13

Đơn xin xác nhận dân tộc thiểu số ở vùng cao

CTHSSV 08XNCS

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn