Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    

 


 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XLRL
     Công nhận kết quả rèn luyện học kỳ 1, năm học 2016-2017
     ______Kết quả đánh giá rèn luyện năm học 2015-2016

 HB KHUYẾN KHÍCH HT
     Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
     ______DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HK 2, 2017-2018 (Khóa Tốt nghiệp)
     ______DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP - KỲ 1 2017-2018
     ______DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HK2, NĂM HỌC 2016-2017 (đợt 2)
     ______Danh sách Học bổng khuyến khích học tập HK2, năm học 2016-2017
     ______Cấp học bổng Khuyến khích học kỳ 1, năm học 2016-2017 cho HSSV
     ______Danh sách HSSV nhận học bổng khuyến khích học tập HK2, năm học 2015-2016

 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn