Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 SV CẦN BIẾT
     ĐIỀU KIỆN VỀ NGOẠI NGỮ & TIN HỌC ĐỂ NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP 21:28 19/06/2018 [1657]
  
     Theo Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 642/QĐ-ĐHPVĐ ngày 10/9/2013 của Hiệu trưởng, HSSV sau khi được công nhận tốt nghiêp, để được nhận bằng tốt nghiệp thì phải thỏa mãn các điều kiện về trình độ NGOẠI NGỮ và TIN HỌC ... (HSSV các lớp cần biết, nhất là các lớp sắp tốt nghiệp)
 
Các tin khác liên quan :

      Ban cán sự lớp và sinh viên cần biết 16:19 25/11/2016 [1517] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn