Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 VĂN BẢN CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
     Những văn bản pháp luật có liên quan đến TIẾP CÔNG DÂN của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 21:03 16/04/2018 [1581]
  
     Trong vòng 20 năm qua, nước ta có 3 Luật có liên quan đến vấn đề TIẾP CÔNG DÂN. Theo 3 luật này, NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ bắt buộc phải TRỰC TIẾP TIẾP CÔNG DÂN theo một số lần quy định rõ trong 1 tháng tùy theo cấp Trung ương/ tỉnh - thành phố/ huyện/ xã/ cơ quan khác ... Cần phải nhấn mạnh rằng: NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ trực tiếp tiếp công dân (chứ không phải là LÃNH ĐẠO CHUNG CHUNG). Viên chức, người lao động và HSSV quan tâm, hãy đọc kỹ 3 Điều trích trong 3 Luật dưới đây để biết thêm về quyền của CÔNG DÂN và trách nhiệm của NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU cơ quan, đơn vị.

 
Các tin khác liên quan :

      Những văn bản đang có hiệu lực thi hành 11:49 23/10/2016 [1065] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn