Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 BỘ CÔNG CỤ DÀNH CHO GVCN-CVHT
     QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN - HỌC SINH HIỆN HÀNH 15:06 16/04/2018 [1804]
  
     Hiện tại, Công tác Sinh viên - học sinh của trường ĐH Phạm Văn Đồng vẫn đang áp dụng 3 văn bản CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH: Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 Cho bậc ĐH chính quy; Quyết định số 42/2007/QÐ-BGDÐT ngày 13/8/2007 bậc CĐSP và TCSP chính quy của Bộ trưởng Bộ GĐ-ĐT; Thông tư số 17/2017/TT-BLÐTBXH ngày 30/6/2017 Bộ trưởng Bộ Lao ðộng - Thương binh và Xã hội ...
 
Các tin khác liên quan :

      Quy định về Công tác giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập 11:11 15/09/2016 [1362] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn