Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
     HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ 10:48 25/08/2018 [1842]

 DOWNLOAD MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ TẠI ĐÂY

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Căn cứ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của chính phủ quy định về cơ cấu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí,hỗ trợ chi phí học tập từ năm học  2015 - 2016 đến năm học  2020 - 2021

ĐỐI TƯỢNG MGHP

DANH MỤC HỒ SƠ CẦN NỘP THEO ĐỐI TƯỢNG

Đối tượng 1.1: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh.

-  Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH (Đơn Đề nghị miễn giảm học phí)

-    Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đối tượng 1.2: Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Con của anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến.

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH  

-   Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đối tượng 1.3: Sinh viên là con liệt sỹ

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

-  Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đối tượng 1.4: Sinh viên là con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

-  Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đối tượng 1.5: Sinh viên là con của bệnh binh

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

-     Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đối tượng 1.6: Sinh viên là con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-   Bản sao chứng thực Giấy xác nhận của cơ quan quản lý đối tượng người có công đối với đối tượng được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đối tượng 2: Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp của Khoản 1 điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP.

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-  Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối tượng 3: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-   Bản sao chứng thực Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với đối tượng được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 4 TTLT09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-  Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận;

Đối tượng 4: Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-    Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.

-  Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân xã cấp hoặc xác nhận;

Đối tượng 5: Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-  Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.

-  Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

(Lưu ý: Danh sách 16 dân tộc rất ít người có dân số dưới 10.000 người gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cơ Lao, Bố Y, Cống, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.)

Đối tượng (**): (được miễn 70% học phí): Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

-  Bản sao chứng thực Giấy khai sinh.

-  Bản sao chứng thực sổ hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú.

Đối tượng 7 (được giảm 50 % học phí): Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

- Mẫu đơn theo phụ lục IV của TTLT 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

- Bản sao chứng thực Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp

Đối tượng 8: Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển (kể cả học sinh cử tuyển học nghề nội trú với thời gian đào tạo từ 3 tháng trở lên)

-     Sinh viên không phải làm hồ sơ.

 

Để tra cứu xã có điều kiện kinh tế  - xã hội đặc biệt khó khăn, Sinh viên tải và xem 3 văn bản sau:

 +  Quyết định số 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/04/2017 : Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020.
 + Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/06/2017 : Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020.

 

 

 


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn