Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 XÁC NHẬN HOÃN NVQS, KHÁC
     Mẫu các giấy xác nhận để xin hoãn NVQS, đơn cá biệt (với mục đích khác nhau) 23:53 21/08/2016 [4202]

1) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp

2) Giấy xác nhận để xin hoãn nghĩa vụ quân sự

3) Đơn xin ở Ngoại trú

4) Giấy xác nhận HSSV ngoại trú

5) Đơn xin ngừng học, bảo lưu kết quả học tập 

6) Xác nhận khác

Kích vào đây để  XEM và tải xuống toàn bộ các biểu mẫu

 

 


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn