Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN GVCN-CVHT
     GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019 15:39 23/10/2018 [606]

 

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Lớp

1

Phạm Văn Trung

0984705677

DCK14A

2

Nguyễn Phạm Hoàng Dũng

0984740655

DCK14B

DCK18

3

Nguyễn Ngọc Thiện

0914158808

DCK15A

CCK18

4

Trương Quang Dũng (A)

0914091188

DCK15B

DCL18

5

Trần Thanh Tùng

0905888475

DCK16

DCĐ18

6

Lê Trương Huy

0946032018

CCĐ16

7

Trương Quang Sanh

0905760197

CCK16

CCĐ18

8

Nguyễn Văn Trúc

0914018271

  DCK17 

CK17

9

Bùi Trung Kiên

0984770171

DCĐ17

10

Nguyễn Hữu Mỹ

0983027306

CCĐ17

 
Các tin khác liên quan :

      GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019 13:41 24/10/2018 [1705]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019 16:11 23/10/2018 [722]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019 16:02 23/10/2018 [706]


      GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019 15:53 23/10/2018 [483]


      GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019 15:50 23/10/2018 [565]


      GVCH-CVHT Khoa Kinh tế - năm học 2018-2019 10:24 14/10/2016 [1138] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn