Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 LIÊN HỆ
     Địa chỉ liên hệ và danh sách CBVC 11:49 25/08/2018 [2216]

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên (Phòng A2.103)
Trường Đại học Phạm Văn Đồng

------------------------------------

Địa chỉ: Số 509, Đường Phan Đình Phùng, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi
Điện thoại: (+84255) 3710899
Email: cthssv@pdu.edu.vn
Giờ làm việc: Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7 giờ 00 đến 17 giờ 00 (GMT+7)
Website: www.pdu.edu.vn; Trang thành phần Phòng CTHSSV

http://www.pdu.edu.vn/a/index.php?dept=21

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OFFICE OF STUDENT AFFAIRS (Room A2.103) 
Pham Van Dong University
------------------------------------

Office: 509, Phan Đình Phùng Street, Chánh Lộ Ward, Quảng Ngãi City, Quảng Ngãi Province
Tel: (+84255) 3710899
Email: cthssv@pdu.edu.vn
Working hour: Monday to Friday, from 7am to 5pm (GMT+7)
Website: www.pdu.edu.vn

 

STT

Họ và tên

Email/Số điện thoại

1

 

Huỳnh Đinh Phát
Phó Trưởng phòng PT

hdphat@pdu.edu.vn

0255 3710899

0977 9599598

2

 

Phạm Duy Tân

Phó trưởng phòng

pdtan@pdu.edu.vn

0255 3710899

0905 773855

3

Nguyễn Phó

npho@pdu.edu.vn

01684099234

4

Đoàn Thị Quỳnh Dung

dtqdung@pdu.edu.vn

0255 3710899

0919 061109

5 Trần Hoàng Nhật

thnhat@pdu.edu.vn

 

01235 375767

6 Lê Trương Huy

lthuy@pdu.edu.vn

0946032018Phòng CTHSSV
 


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn