Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN GVCN-CVHT
     GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019 16:02 23/10/2018 [707]

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Lớp

1

Nguyễn Thị Hồng Huệ

0984996883

DSN15A

2

Nguyễn Văn Kính

0973499407

DSN15B

3

Lê Văn Mẫu

0913033539

DSN 16A

4

Ngô Thị Kim Ngọc

0907542669

DSN 16B

5

Trần Thị Kim Huệ

0974633014

CNV16

6

Phạm Thanh Phú

01202515715

CAN16

7

Huỳnh Thị Ngọc Kiều

0905773778

DSN17

8

Phạm Thị Quyên

0979640098

CNV17

9

Phạm Văn Cảm

0905706806

CAN17

10

Bùi Thị Ánh Tuyết

01222305767

CMN16A

11

Đỗ Thị Tường Vi

0935696549

CMN16B CMN16C

12

Nguyễn Thị Thiện

0984884864

CMN17A

13

Cao Thị Lệ Huyền

0978380180

CMN17B CMN17C

14

Nguyễn Thị Thu Hảo

0984740937

TMN17

15

Trần Thị Thu

0963748119

DSN18

16

Trần Thị Thúy Vy

0935060989

CNV18

17

Lê Quang Trường Hải

0935855933

CAN18

18

Trương Thị Kim Nga

0905507907

CMN18A

19

Lê Phan Yến Nhi

0919345143

CMN18B

20

Võ Hồng Thủy

01266544541

TMN18

 
Các tin khác liên quan :

      GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019 13:41 24/10/2018 [1706]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019 16:11 23/10/2018 [723]


      GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019 15:53 23/10/2018 [484]


      GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019 15:50 23/10/2018 [566]


      GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019 15:39 23/10/2018 [606]


      GVCH-CVHT Khoa Kinh tế - năm học 2018-2019 10:24 14/10/2016 [1138] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn