Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ ba, 03/08/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 THÔNG TIN GVCN-CVHT
     GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019 16:11 23/10/2018 [723]

 

STT

Họ và tên

Số điện thoại liên hệ

Lớp

1

Trần Thị Thu Thủy

0974498283

DSV15A

DSV15B(HK I)

2

Trần Ngọc Khuê

0938723911

DSV15B (HK II)

3

Bùi Thị Hoàng Phương

0907903519

DSV16A

4

Nguyễn Thị Minh Tâm

0918686994

DSV16B (HK I)

CSV16 (HK I)

5

Nguyễn Thị Kiều Thu

0906660046

DSV16B (HK II)

CSV16 (HK II)

6

Trần Thị Kim Nguyệt

01278757156

DSV17

7

Nguyễn Tấn Sự

0984390569

DVL18

8

Trần Văn Hạnh

0914163777

CST16

9

Lê Đình Phương

0913445794

CSĐ16A(HK I)

10

Trương Thị Thu Hường

0986241884

CSĐ16A(HK II)

CSĐ16B

11

Lê Văn Thuận

0905597002

          CTH16A         

TST18

12

Nguyễn Thị Bích Hà

01647046304

CTH16B

13

Đồng Muôn

0972435357

         CTH16C        

TST17

14

Phan Bá Trình

0914121468

CST17

15

Võ Tuấn Thanh

0905475187

    CTH17A     

CTH18B

16

Nguyễn Thị Hòa

0983746103

     CTH17B     

CTH18A

17

Nguyễn Thị Phê

0916934596

          CSĐ17          

CSĐ18

18

Liên Vương Lâm

0916324848

CST18

 
Các tin khác liên quan :

      GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019 13:41 24/10/2018 [1705]


      GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019 16:02 23/10/2018 [706]


      GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019 15:53 23/10/2018 [484]


      GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019 15:50 23/10/2018 [565]


      GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019 15:39 23/10/2018 [606]


      GVCH-CVHT Khoa Kinh tế - năm học 2018-2019 10:24 14/10/2016 [1138] Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2021-202
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn