Thứ sáu, 09/12/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38-Năm học 2021-2022 (từ ngày 18/04/2022) 16:57 15/04/2022 [255]

 Tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022) 15:20 02/12/2022 [139]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022) 14:13 25/11/2022 [178]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022) 07:47 19/11/2022 [155]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022) 14:29 11/11/2022 [191]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022) 15:54 04/11/2022 [274]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 14, năm học 2022-2023 (từ ngày 31/10/2022) 16:51 28/10/2022 [421]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 13, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/10/2022) 14:17 21/10/2022 [282]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 12, năm học 2022-2023 (từ ngày17/10/2022) 16:24 12/10/2022 [411]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày10/10/2022) 14:48 07/10/2022 [174]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày3/10/2022) 14:59 30/09/2022 [145]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022) 14:52 23/09/2022 [160]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022) 07:27 17/09/2022 [161]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022) 14:55 09/09/2022 [176]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022) 16:08 03/09/2022 [185]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022) 16:34 26/08/2022 [145]

       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022) 13:47 19/08/2022 [188]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022) 14:38 12/08/2022 [163]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022) 15:26 05/08/2022 [431]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 52, năm học 2021-2022 (từ ngày 25/7/2022) 09:29 23/07/2022 [381]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2021-2022 (từ ngày 27/6/2022) 21:08 24/06/2022 [279]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2021-2022 (từ ngày 20/6/2022) 08:53 18/06/2022 [154]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2021-2022 (từ ngày 13/6/2022) 16:56 10/06/2022 [121]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2021-2022 (từ ngày 06/6/2022) 15:57 03/06/2022 [163]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2021-2022 (từ ngày 30/5/2022) 15:47 27/05/2022 [186]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2021-2022 (từ ngày 23/5/2022) 20:13 20/05/2022 [163]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2021-2022 (từ ngày 16/5/2022) 06:15 14/05/2022 [218]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2021-2022 (từ ngày 09/5/2022) 08:33 07/05/2022 [442]
       Thời khóa biểu dạy học môn GDQP_AN cho các lớp bậc Cao đẳng, Đại học năm học 2021-2022 08:56 04/05/2022 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2021-2022 (từ ngày 02/5/2022) 15:15 29/04/2022 [217]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39-Năm học 2021-2022 (từ ngày 25/04/2022) 15:47 22/04/2022 [444]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37-Năm học 2021-2022 (từ ngày 11/04/2022) 15:05 08/04/2022 [235]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36-Năm học 2021-2022 (từ ngày 04/04/2022) 14:40 01/04/2022 [248]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35-Năm học 2021-2022 (từ ngày 28/03/2022) 16:43 25/03/2022 [285]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 34-Năm học 2021-2022 (từ ngày 21/03/2022) 15:50 18/03/2022 [268]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 33-Năm học 2021-2022 (từ ngày 14/03/2022) 14:01 11/03/2022 [350]
       Thời khóa biểu- lớp học ĐT theo NĐ 71, TTCP tuần 1-Năm học 2021-2022 (từ ngày 12/03/2022) 16:59 08/03/2022 [10376]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 32-Năm học 2021-2022 (từ ngày 07/03/2022) 16:42 04/03/2022 [1378]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 31-Năm học 2021-2022 (từ ngày 28/02/2022) 15:07 25/02/2022 [275]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 30-Năm học 2021-2022 (từ ngày 21/02/2022) 16:44 18/02/2022 [295]
       Thời khóa biểu ôn tập cho SV Lào lớp DSN 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 11/02/2022 đến 19/02.2022) 15:40 10/02/2022 [291]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 29-Năm học 2021-2022 (từ ngày 14/02/2022) 15:38 10/02/2022 [512]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 25-Năm học 2021-2022 (từ ngày 17/01/2022) 09:29 14/01/2022 [487]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 24-Năm học 2021-2022 (từ ngày 10/01/2022) 14:50 07/01/2022 [321]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 23-Năm học 2021-2022 (từ ngày 03/01/2022) 21:28 02/01/2022 [229]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 22-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/12/2021) 13:58 24/12/2021 [277]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/12/2021) 14:05 17/12/2021 [427]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 14, năm học 2022-2023 (từ ngày 31/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 13, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 12, năm học 2022-2023 (từ ngày17/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày10/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày3/10/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 14, năm học 2022-2023 (từ ngày 31/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 13, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 12, năm học 2022-2023 (từ ngày17/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày10/10/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày3/10/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao