Thứ năm, 01/06/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35-Năm học 2021-2022 (từ ngày 28/03/2022) 16:43 25/03/2022 [320]

 Tải Thời khóa biểu

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/5/2023) 14:41 26/05/2023 [43]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/5/2023) 14:21 19/05/2023 [69]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/5/2023) 15:02 12/05/2023 [49]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/5/2023) 08:26 06/05/2023 [77]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2022-2023 (từ ngày 01/5/2023) 14:06 28/04/2023 [78]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/4/2023) 14:19 21/04/2023 [87]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38, năm học 2022-2023 (từ ngày 18/4/2023) 15:37 14/04/2023 [112]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/4/2023) 15:02 07/04/2023 [143]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36, năm học 2022-2023 (từ ngày 3/4/2023) 14:31 31/03/2023 [890]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/3/2023) 14:45 24/03/2023 [161]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 34, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/3/2023) 10:15 17/03/2023 [347]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 33, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/3/2023) 15:32 10/03/2023 [357]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 32, năm học 2022-2023 (từ ngày 06/3/2023) 14:29 03/03/2023 [229]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 31, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/2/2023) 16:08 24/02/2023 [116]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 30, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/2/2023) 16:49 17/02/2023 [126]

       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 29, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/2/2023) 17:00 10/02/2023 [223]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 28, năm học 2022-2023 (từ ngày 6/2/2023) 14:41 03/02/2023 [325]
       Thời khóa biểu tuần 25, tuần 26, tuần 27, năm học 2022-2023 (từ ngày 16/1/2023 -04/02/2023) 16:28 13/01/2023 [230]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/1/2023) 15:46 06/01/2023 [283]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 2/1/2023) 14:52 30/12/2022 [288]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 22, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/12/2022) 14:38 23/12/2022 [270]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) 10:26 16/12/2022 [276]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022) 07:27 10/12/2022 [445]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022) 15:20 02/12/2022 [253]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022) 14:13 25/11/2022 [253]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022) 07:47 19/11/2022 [230]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022) 14:29 11/11/2022 [267]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 15, năm học 2022-2023 (từ ngày 7/11/2022) 15:54 04/11/2022 [335]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 14, năm học 2022-2023 (từ ngày 31/10/2022) 16:51 28/10/2022 [491]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 13, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/10/2022) 14:17 21/10/2022 [348]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 12, năm học 2022-2023 (từ ngày17/10/2022) 16:24 12/10/2022 [496]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 11, năm học 2022-2023 (từ ngày10/10/2022) 14:48 07/10/2022 [229]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 10, năm học 2022-2023 (từ ngày3/10/2022) 14:59 30/09/2022 [204]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022) 14:52 23/09/2022 [231]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022) 07:27 17/09/2022 [222]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022) 14:55 09/09/2022 [233]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022) 16:08 03/09/2022 [256]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022) 16:34 26/08/2022 [200]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022) 13:47 19/08/2022 [247]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022) 14:38 12/08/2022 [221]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022) 15:26 05/08/2022 [512]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 52, năm học 2021-2022 (từ ngày 25/7/2022) 09:29 23/07/2022 [436]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2021-2022 (từ ngày 27/6/2022) 21:08 24/06/2022 [335]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2021-2022 (từ ngày 20/6/2022) 08:53 18/06/2022 [204]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2021-2022 (từ ngày 13/6/2022) 16:56 10/06/2022 [176]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2021-2022 (từ ngày 06/6/2022) 15:57 03/06/2022 [217]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2022-2023 (từ ngày 01/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38, năm học 2022-2023 (từ ngày 18/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36, năm học 2022-2023 (từ ngày 3/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/3/2023)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2022-2023 (từ ngày 01/5/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38, năm học 2022-2023 (từ ngày 18/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36, năm học 2022-2023 (từ ngày 3/4/2023)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/3/2023)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao