Thứ hai, 26/09/2022    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 13-Năm học 2021-2022 (từ ngày 25/10/2021) 14:05 22/10/2021 [326]

 Tải Thời Khóa Biểu

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022) 14:52 23/09/2022 [53]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022) 07:27 17/09/2022 [112]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022) 14:55 09/09/2022 [149]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022) 16:08 03/09/2022 [152]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022) 16:34 26/08/2022 [114]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022) 13:47 19/08/2022 [154]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022) 14:38 12/08/2022 [140]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022) 15:26 05/08/2022 [369]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 52, năm học 2021-2022 (từ ngày 25/7/2022) 09:29 23/07/2022 [352]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2021-2022 (từ ngày 27/6/2022) 21:08 24/06/2022 [252]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2021-2022 (từ ngày 20/6/2022) 08:53 18/06/2022 [130]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2021-2022 (từ ngày 13/6/2022) 16:56 10/06/2022 [100]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2021-2022 (từ ngày 06/6/2022) 15:57 03/06/2022 [134]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2021-2022 (từ ngày 30/5/2022) 15:47 27/05/2022 [160]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2021-2022 (từ ngày 23/5/2022) 20:13 20/05/2022 [138]

       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2021-2022 (từ ngày 16/5/2022) 06:15 14/05/2022 [197]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2021-2022 (từ ngày 09/5/2022) 08:33 07/05/2022 [417]
       Thời khóa biểu dạy học môn GDQP_AN cho các lớp bậc Cao đẳng, Đại học năm học 2021-2022 08:56 04/05/2022 [406]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2021-2022 (từ ngày 02/5/2022) 15:15 29/04/2022 [188]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39-Năm học 2021-2022 (từ ngày 25/04/2022) 15:47 22/04/2022 [415]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38-Năm học 2021-2022 (từ ngày 18/04/2022) 16:57 15/04/2022 [215]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37-Năm học 2021-2022 (từ ngày 11/04/2022) 15:05 08/04/2022 [212]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36-Năm học 2021-2022 (từ ngày 04/04/2022) 14:40 01/04/2022 [222]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35-Năm học 2021-2022 (từ ngày 28/03/2022) 16:43 25/03/2022 [266]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 34-Năm học 2021-2022 (từ ngày 21/03/2022) 15:50 18/03/2022 [238]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 33-Năm học 2021-2022 (từ ngày 14/03/2022) 14:01 11/03/2022 [326]
       Thời khóa biểu- lớp học ĐT theo NĐ 71, TTCP tuần 1-Năm học 2021-2022 (từ ngày 12/03/2022) 16:59 08/03/2022 [7162]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 32-Năm học 2021-2022 (từ ngày 07/03/2022) 16:42 04/03/2022 [1355]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 31-Năm học 2021-2022 (từ ngày 28/02/2022) 15:07 25/02/2022 [248]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 30-Năm học 2021-2022 (từ ngày 21/02/2022) 16:44 18/02/2022 [267]
       Thời khóa biểu ôn tập cho SV Lào lớp DSN 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 11/02/2022 đến 19/02.2022) 15:40 10/02/2022 [265]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 29-Năm học 2021-2022 (từ ngày 14/02/2022) 15:38 10/02/2022 [475]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 25-Năm học 2021-2022 (từ ngày 17/01/2022) 09:29 14/01/2022 [462]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 24-Năm học 2021-2022 (từ ngày 10/01/2022) 14:50 07/01/2022 [302]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 23-Năm học 2021-2022 (từ ngày 03/01/2022) 21:28 02/01/2022 [202]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 22-Năm học 2021-2022 (từ ngày 27/12/2021) 13:58 24/12/2021 [256]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 21-Năm học 2021-2022 (từ ngày 20/12/2021) 14:05 17/12/2021 [347]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 20-Năm học 2021-2022 (từ ngày 13/12/2021) 15:10 10/12/2021 [409]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 19-Năm học 2021-2022 (từ ngày 06/12/2021) 15:38 03/12/2021 [197]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 18-Năm học 2021-2022 (từ ngày 29/11/2021) 14:43 26/11/2021 [192]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 17-Năm học 2021-2022 (từ ngày 22/11/2021) 15:10 19/11/2021 [235]
       Thời khóa biểu Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ QLGD tại huyện Mộ Đức năm học 2021-2022, Bậc THCS 14:33 12/11/2021 [220]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 16-Năm học 2021-2022 (từ ngày 15/11/2021) 14:19 12/11/2021 [179]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 15-Năm học 2021-2022 (từ ngày 08/11/2021) 14:24 05/11/2021 [251]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 14-Năm học 2021-2022 (từ ngày 01/11/2021) 14:54 29/10/2021 [304]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tuyến) tuần 12-Năm học 2021-2022 (từ ngày 18/10/2021) 08:26 22/10/2021 [167]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022)
 Công bố chuẩn đầu ra rà soát, cập nhật năm 2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 09, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 08, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 07, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/9/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 06, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/9/2022)
 KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022-2023
  Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 05, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/8/2022)
 Công bố chuẩn đầu ra rà soát, cập nhật năm 2022
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 04, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 03, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/8/2022)
 Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 02, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/8/2022)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao