Thứ hai, 30/03/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22 từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 10:09 13/12/2019 [155]

 Tải TKB tại đây.

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 37)_Điều chỉnh. 15:45 27/03/2020 [95]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 16/3/2020 đến 21/3/2020 08:16 16/03/2020 [79]


       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 09/03/2020 đến 14/03/2020 14:23 06/03/2020 [129]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ 02/3/2020 đến 08/3/2020 07:39 01/03/2020 [127]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 19:53 12/01/2020 [216]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 15:08 03/01/2020 [290]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24 từ 30/12/2019 đến 05/01/2020 14:35 27/12/2019 [232]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23 từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 16:20 20/12/2019 [172]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21 từ 09/12/2019 đến 14/12/2019 15:32 06/12/2019 [272]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 14:45 29/11/2019 [279]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 19 từ 25/11/2019 đến 30/11/2019 08:21 25/11/2019 [168]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 18 từ 18/11/2019 đến 24/11/2019 10:21 18/11/2019 [186]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 11/11/2019 đến 17/11/2019 08:12 11/11/2019 [144]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 16 từ 04/11/2019 đến 10/11/2019 09:16 04/11/2019 [184]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 15 từ 28/10/2019 đến 02/11/2019 14:50 25/10/2019 [176]

       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 14 từ 21/10/2019 đến 26/10/2019 07:49 21/10/2019 [164]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 11 từ 30/9/2019 đến 06/10/2019 07:33 30/09/2019 [312]
       Thời khóa biểu và phân phòng học lớp bồi dưỡng quản lý giáo dục 07:31 24/09/2019 [192]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 10 từ 23/9/2019 đến 29/9/2019 08:30 23/09/2019 [176]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9 từ 16/9/2019 đến 22/9/2019 14:34 13/09/2019 [296]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8 từ 09/9/2019 đến 15/9/2019 15:24 10/09/2019 [221]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7 từ 02/9/2019 đến 07/9/2019 (New) 15:03 29/08/2019 [868]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 06 từ 26/8/2019 đến 01/09/2019 14:24 24/08/2019 [384]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019 07:58 19/08/2019 [359]
       Thời khóa biểu và phân phòng học HK hè 2019 (Áp dụng từ ngày 27/5/2019) 15:18 22/05/2019 [1035]
       Thời khóa biểu và phân phòng thi tuần 43 từ 13/5/2019 đến 19/5/2019 14:02 10/05/2019 [409]


 Tin mới nhất
 
 Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến.
 Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 37)_Điều chỉnh.
 Hướng dẫn sử dụng công cụ dạy học trực tuyến Google_Meet_PDU
 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 16/3/2020 đến 21/3/2020
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập HK I năm học 2019-2020 QC09
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập HK I năm học 2019-2020 QC43
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 09/03/2020 đến 14/03/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ 02/3/2020 đến 08/3/2020
 Chương trình Đào tạo và chương trình dạy học ngành CNTT và ngành CNKTCK rà soát, cập nhật năm 2019

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thông báo về việc triển khai dạy học trực tuyến.
 Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 37)_Điều chỉnh.
 Hướng dẫn sử dụng công cụ dạy học trực tuyến Google_Meet_PDU
 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 16/3/2020 đến 21/3/2020
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập HK I năm học 2019-2020 QC09
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập HK I năm học 2019-2020 QC43
  Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 09/03/2020 đến 14/03/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ 02/3/2020 đến 08/3/2020
 Chương trình Đào tạo và chương trình dạy học ngành CNTT và ngành CNKTCK rà soát, cập nhật năm 2019

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao