Thứ hai, 19/08/2019    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40 từ 22/4/2019 đến 28/4/2019 08:00 22/04/2019 [135]

 Tải TKB tại đây!

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019 07:58 19/08/2019 [29]


      Thời khóa biểu và phân phòng học HK hè 2019 (Áp dụng từ ngày 27/5/2019) 15:18 22/05/2019 [795]


      Thời khóa biểu và phân phòng thi tuần 43 từ 13/5/2019 đến 19/5/2019 14:02 10/05/2019 [196]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38 từ 08/4/2019 đến 14/4/2019 16:16 05/04/2019 [154]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37 từ 01/4/2019 đến 07/4/2019 14:47 29/03/2019 [145]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36 từ 25/3/2019 đến 31/3/2019 15:11 22/03/2019 [148]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 18/3/2019 đến 24/3/2019 08:21 18/03/2019 [127]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 11/3/2019 đến 17/3/2019 09:09 11/03/2019 [178]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 14:34 28/02/2019 [227]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32 từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 16:25 11/01/2019 [554]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 14:17 05/01/2019 [522]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24 từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 07:12 24/12/2018 [392]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22 từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 14:33 14/12/2018 [288]


       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 08:04 24/11/2018 [735]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 13:35 11/11/2018 [411]

       Thời khóa biểu và phân phòng học từ 05/11/2018 16:36 01/08/2018 [4639]
       Thời khóa biểu và phân phòng học từ 14/5/2018 10:07 30/08/2017 [6711]
       TKB và phân phòng học từ 21/8/2017 07:44 27/07/2017 [2874]
       Dự kiến TKB và phân phòng học, phòng thi từ 24/7/2017 08:32 24/07/2017 [944]
       Dự kiến đăng ký phòng thi học kỳ hè 2017 và dự kiến TKB học kỳ I năm học 2017-2018 14:14 05/07/2017 [980]
       TKB và phân phòng học từ 17/4/2017 10:10 15/12/2016 [4819]
       Thời khóa biểu áp dụng cho các lớp khóa 12, 13, 14, 15 (Mẫu mới) 16:37 22/07/2016 [2935]


 Tin mới nhất
 
 Biểu mẫu hợp đồng thỉnh giảng
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2019-2020
 Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020
 Lịch trình giảng dạy môn GDQP-AN bậc ĐH chính qui khóa 17
 Dự thảo báo giảng năm học 2019 - 2020 đợt 1 gửi các khoa.
 Đề cương sổ tay giảng viên năm 2019
 Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học; đại học văn bằng hai chính quy năm 2019
 Hồ sơ mở mã ngành Quản trị kinh doanh
 Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Biểu mẫu hợp đồng thỉnh giảng
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2019-2020
 Thông báo danh sách các HP môn chung và môn tự chọn được mở trong HK 1 Năm học 2019-2020
 Lịch trình giảng dạy môn GDQP-AN bậc ĐH chính qui khóa 17
 Dự thảo báo giảng năm học 2019 - 2020 đợt 1 gửi các khoa.
 Đề cương sổ tay giảng viên năm 2019
 Thông báo kế hoạch tổ chức đào tạo đại học, cao đẳng liên thông chính quy, vừa làm vừa học; đại học văn bằng hai chính quy năm 2019
 Hồ sơ mở mã ngành Quản trị kinh doanh
 Thông báo kế hoạch ôn thi tuyển sinh văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh năm 2019

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao