Thứ hai, 06/07/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     TKB và phân phòng học từ 21/8/2017 07:44 27/07/2017 [3035]

Tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020 13:59 03/07/2020 [34]


      Thời khóa biểu HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) bắt đầu từ 29/6/2020 15:58 26/06/2020 [169]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 50 từ 29/6/2020 đến 05/7/2020 15:51 26/06/2020 [72]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 49 từ 22/6/2020 đến 28/6/2020 07:31 22/06/2020 [70]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 48 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020 16:00 12/06/2020 [105]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47 từ 08/6/2020 đến 14/6/2020 15:33 05/06/2020 [146]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 46 từ 01/6/2020 đến 06/6/2020 08:45 31/05/2020 [173]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 45 từ 25/5/2020 đến 31/5/2020 07:42 25/05/2020 [99]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 44 từ 18/5/2020 đến 23/5/2020 08:38 17/05/2020 [147]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 43 từ 11/5/2020 đến 16/5/2020 07:02 11/05/2020 [117]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 42 từ 04/5/2020 đến 09/5/2020 07:54 29/04/2020 [331]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến tuần 41 từ 27/4/2020 đến 03/5/2020 08:14 27/04/2020 [129]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến tuần 40 từ 20/4/2020 đến 26/4/2020 07:25 20/04/2020 [165]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 39) từ 12/4/2020 đến 18/4/2020 19:49 12/04/2020 [216]


      Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 38) từ 06/4/2020 đến 11/4/2020 14:10 04/04/2020 [352]

       Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 37)_Điều chỉnh. 15:45 27/03/2020 [295]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 16/3/2020 đến 21/3/2020 08:16 16/03/2020 [157]
        Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 09/03/2020 đến 14/03/2020 14:23 06/03/2020 [215]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ 02/3/2020 đến 08/3/2020 07:39 01/03/2020 [208]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 26 từ 13/01/2020 đến 19/01/2020 19:53 12/01/2020 [327]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 06/01/2020 đến 12/01/2020 15:08 03/01/2020 [376]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24 từ 30/12/2019 đến 05/01/2020 14:35 27/12/2019 [316]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 23 từ 23/12/2019 đến 29/12/2019 16:20 20/12/2019 [272]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22 từ 16/12/2019 đến 22/12/2019 10:09 13/12/2019 [249]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 21 từ 09/12/2019 đến 14/12/2019 15:32 06/12/2019 [364]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 02/12/2019 đến 08/12/2019 14:45 29/11/2019 [372]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020
 Thời khóa biểu HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) bắt đầu từ 29/6/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 50 từ 29/6/2020 đến 05/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 49 từ 22/6/2020 đến 28/6/2020
 Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1)
 Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1)
 Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
 Chương trình Đại học Du lịch
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 48 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47 từ 08/6/2020 đến 14/6/2020

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 51 từ 06/7/2020 đến 11/7/2020
 Thời khóa biểu HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1) bắt đầu từ 29/6/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 50 từ 29/6/2020 đến 05/7/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 49 từ 22/6/2020 đến 28/6/2020
 Thông báo danh sách các học phần được mở trong HK hè năm học 2019-2020 (đợt 1)
 Danh sách HSSV nộp tiền HK hè năm học 2019_2020 (đợt 1)
 Thông báo điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020
 Chương trình Đại học Du lịch
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 48 từ 15/6/2020 đến 20/6/2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 47 từ 08/6/2020 đến 14/6/2020

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao