Chủ nhật, 15/09/2019    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     TKB và phân phòng học từ 17/4/2017 10:10 15/12/2016 [4841]

Tải thời khóa biểu

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9 từ 16/9/2019 đến 22/9/2019 14:34 13/09/2019 [38]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8 từ 09/9/2019 đến 15/9/2019 15:24 10/09/2019 [51]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7 từ 02/9/2019 đến 07/9/2019 (New) 15:03 29/08/2019 [659]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 06 từ 26/8/2019 đến 01/09/2019 14:24 24/08/2019 [241]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019 07:58 19/08/2019 [209]


      Thời khóa biểu và phân phòng học HK hè 2019 (Áp dụng từ ngày 27/5/2019) 15:18 22/05/2019 [850]


      Thời khóa biểu và phân phòng thi tuần 43 từ 13/5/2019 đến 19/5/2019 14:02 10/05/2019 [227]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 40 từ 22/4/2019 đến 28/4/2019 08:00 22/04/2019 [161]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 38 từ 08/4/2019 đến 14/4/2019 16:16 05/04/2019 [177]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 37 từ 01/4/2019 đến 07/4/2019 14:47 29/03/2019 [171]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 36 từ 25/3/2019 đến 31/3/2019 15:11 22/03/2019 [168]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 35 từ 18/3/2019 đến 24/3/2019 08:21 18/03/2019 [149]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 34 từ 11/3/2019 đến 17/3/2019 09:09 11/03/2019 [198]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 33 từ ngày 04/3/2019 đến ngày 10/3/2019 14:34 28/02/2019 [248]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 32 từ 25/02/2019 đến 03/03/2019 16:25 11/01/2019 [580]

       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 25 từ 07/01/2019 đến 13/01/2019 14:17 05/01/2019 [544]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 24 từ 31/12/2018 đến 06/01/2019 07:12 24/12/2018 [419]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 22 từ 17/12/2018 đến 23/12/2018 14:33 14/12/2018 [324]
        Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 20 từ 03/12/2018 đến 09/12/2018 08:04 24/11/2018 [763]
       Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 17 từ 12/11/2018 đến 18/11/2018 13:35 11/11/2018 [433]
       Thời khóa biểu và phân phòng học từ 05/11/2018 16:36 01/08/2018 [4666]
       Thời khóa biểu và phân phòng học từ 14/5/2018 10:07 30/08/2017 [6756]
       TKB và phân phòng học từ 21/8/2017 07:44 27/07/2017 [2896]
       Dự kiến TKB và phân phòng học, phòng thi từ 24/7/2017 08:32 24/07/2017 [965]
       Dự kiến đăng ký phòng thi học kỳ hè 2017 và dự kiến TKB học kỳ I năm học 2017-2018 14:14 05/07/2017 [1000]
       Thời khóa biểu áp dụng cho các lớp khóa 12, 13, 14, 15 (Mẫu mới) 16:37 22/07/2016 [2959]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9 từ 16/9/2019 đến 22/9/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8 từ 09/9/2019 đến 15/9/2019
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2018-2019 (QC 09)
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2018-2019 (QC 43)
 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh hệ chính quy bậc TCCN tiếp tục tiến độ học tập, buộc thôi học năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7 từ 02/9/2019 đến 07/9/2019 (New)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 06 từ 26/8/2019 đến 01/09/2019
 Kế hoạch năm học 2019 - 2020
 Biểu mẫu hợp đồng thỉnh giảng
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 9 từ 16/9/2019 đến 22/9/2019
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 8 từ 09/9/2019 đến 15/9/2019
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2018-2019 (QC 09)
 Quyết định về việc cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học học kỳ II năm học 2018-2019 (QC 43)
 Quyết định về việc công nhận danh sách học sinh hệ chính quy bậc TCCN tiếp tục tiến độ học tập, buộc thôi học năm học 2019-2020
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 7 từ 02/9/2019 đến 07/9/2019 (New)
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 06 từ 26/8/2019 đến 01/09/2019
 Kế hoạch năm học 2019 - 2020
 Biểu mẫu hợp đồng thỉnh giảng
 Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 05 từ 19/8/2019 đến 25/8/2019

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao