Thứ bảy, 21/10/2017    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Lịch trình dạy học môn GDQP-AN cho các lớp ĐH khóa 15 (Kèm theo TB số: 881/TB-ĐHPVĐ ngày 01/6/2017)
 Thông báo 1143/TB-ĐHPVĐ ngày 21/7/2017 v/v đăng ký học phần HK1 năm học 2017-2018
 Thông báo về việc tổ chức dạy học Giáo dục quốc phòng- An ninh cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 15 năm học 2017-2018
 Kế hoạch năm học 2017 - 2018
 Thông tin các học phần môn chung bậc cao đẳng và trung cấp
 Thông báo về việc điều chỉnh một số nội dung trong hướng dẫn chuyển đổi chương trình đào tạo (ban hành kèm theo công văn số 1070/ĐHPVĐ ngày 05/7/2017)
 Thông báo v/v chuyển đổi chương trình đào tạo, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
 Thông báo tạm dừng dạy và học học kỳ hè trong thời gian tổ chức thi THPT Quốc gia năm 2017
 2070 /TB-ĐHPVĐ ngày 02/11/2016: V/v thực hiện các quy định điều kiện về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xét cấp bằng tốt nghiệp đối với HSSV
 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
     Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ 17:06 05/12/2013 [2522]
 

Các biểu mẫu 

  Đơn đăng ký thi lại kết thúc học phần
  Phiếu đăng ký học phần
  Phiếu đăng ký học phần tự chọn
  Đơn đăng ký học lại (Gửi Phòng đào tạo)(đối với học kỳ hè: dùng để đăng ký môn chung và môn riêng)
  Đơn đăng ký học lại (Gửi Khoa)
  Đơn đăng ký học cải thiện điểm(dùng cho cả học kỳ hè)
  Đơn xin rút bớt học phần cải thiện điểm
  Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp

 

 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa 08:08 13/06/2016 [1588]


      Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN 09:10 29/12/2015 [1021]


      Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (Dành cho hệ Tín chỉ) 10:24 22/05/2015 [1401]


      Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban) 10:57 19/08/2013 [1383]


      Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV 08:11 25/03/2013 [1600]


      Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp 10:44 21/03/2013 [1100]


      Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế 15:05 12/03/2013 [805]


      Mẫu đơn đăng ký học lại học phần 15:05 12/03/2013 [828]


      Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp 15:05 12/03/2013 [7845] Tin mới nhất
 
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
 Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn
 Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DAHV17
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ 09/10/2017
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Kế hoạch thi tốt nghiệp của lớp Đại học liên thông Sư phạm tiếng Anh VLVH (DALV16) năm 2017
 Thông báo mở mã ngành năm học 2017-2018
 Các thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DNLV17
 Biểu mẫu cung cấp số liệu để hoàn thiện phần mềm Tính khối lượng giờ quy chuẩn
 Biểu mẫu nhập điểm các môn học theo lớp học phần HK1 2017-2018
 Biểu mẫu nhập điểm cho lớp DAHV17
 Thời khóa biểu và phân phòng học từ 09/10/2017
 Phân phòng học từ 18/9/2017
 Danh sách lớp học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 2017-2018

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao