Thứ tư, 04/10/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BIỂU MẪU DÙNG CHO HSSV
     Các biểu mẫu dành cho sinh viên đào tạo theo Hệ thống tín chỉ 17:06 05/12/2013 [519]

Các biểu mẫu 

  Đơn đăng ký thi lại kết thúc học phần
  Phiếu đăng ký học phần
  Phiếu đăng ký học phần tự chọn
  Đơn đăng ký học lại (Gửi Phòng đào tạo) (đối với học kỳ hè: dùng để đăng ký môn chung và môn chuyên ngành)
  Đơn đăng ký học lại (Gửi Khoa)
  Đơn đăng ký học cải thiện điểm (có thể dùng cho học kỳ hè)
  Đơn xin rút bớt học phần cải thiện điểm
  Đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (SV đã đủ ĐK tốt nghiệp, không trong thời gian học lại, học cải thiện)

 

 
Các tin khác liên quan :

      Mẫu - Đơn xin gia hạn nộp học phí 14:39 18/07/2023 [518]


      Mẫu đơn xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp 09:03 30/06/2021 [518]


      Mẫu đơn xét công nhận tốt nghiệp_Tín chỉ. 15:01 30/10/2018 [518]


      Mẫu đơn xin cấp bảng điểm toàn khóa 08:08 13/06/2016 [520]


      Mẫu đơn xin tạm hoãn, miễn, giảm học GDQP-AN 09:10 29/12/2015 [518]


      Mẫu đơn xét lên lớp (diện lưu ban) 10:57 19/08/2013 [518]


      Mẫu xin cấp bảng điểm Kết quả học tập học kỳ/năm học của HSSV 08:11 25/03/2013 [518]


      Mẫu đơn xin xét công nhận tốt nghiệp (niên chế) 10:44 21/03/2013 [518]


      Mẫu đơn đăng ký thi lại học phần đào tạo theo hình thức Niên chế 15:05 12/03/2013 [518]


      Mẫu đơn đăng ký học lại học phần 15:05 12/03/2013 [518]


      Mẫu đơn xin thi lại tốt nghiệp 15:05 12/03/2013 [518] Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 10, năm học 2023-2024 (từ ngày 02/10/2023)
 Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao