Thứ ba, 11/08/2020    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 BÁO GIẢNG, PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY
     Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2013 - 2014 16:53 23/07/2013 [1724]
  
     Báo giảng và phân công giảng dạy của tất cả các lớp đào tạo. Mọi ý kiến phản hồi xin gửi qua email phongdaotao@pdu.edu.vn hoặc phản ảnh trực tiếp với phòng đào tạo.

         Khoa Công nghệ thông tin

         Khoa Kỹ thuật công nghệ

         Khoa Kinh tế

         Khoa Cơ bản

         Khoa Sư phạm tự nhiên

         Khoa Sư phạm xã hội

         Khoa Ngoại ngữ

 

 
Các tin khác liên quan :

      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2020-2021 15:02 05/08/2020 [140]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2019-2020 08:41 08/08/2019 [1678]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019 14:18 08/08/2018 [2265]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2017-2018 14:09 02/08/2017 [1753]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2016-2017 (đợt 1 và đợt 2) 07:59 25/07/2016 [2966]


      Báo giảng và phân công giảng dạy lớp các lớp QLGD năm học 2015 - 2016 10:22 27/11/2015 [1367]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2015 - 2016 (Đợt 3) 10:01 27/11/2015 [949]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2015 - 2016 16:45 20/07/2015 [1613]


      757/2015/TB ngày 14/05/15: V/v báo giảng và phân công giảng dạy, các nội dung liên quan của học kỳ hè năm học 2014-2015 10:36 19/05/2015 [1295]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2014 - 2015 15:35 08/07/2014 [1708]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2012 - 2013 15:17 12/03/2013 [1128]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2011 - 2012 15:16 12/03/2013 [955]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2010 - 2011 15:16 12/03/2013 [859]


      Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2009 - 2010 15:15 12/03/2013 [872] Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 2 - Năm học 2020-2021)
 Hồ sơ mở mã ngành giáo dục Tiểu học
 Hồ sơ mở mã ngành giáo dục Mầm non
 Hồ sơ mở mã ngành sư phạm Toán học
 Mẫu Văn bằng, chứng chỉ
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2020-2021
 Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021
 Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021.
 Quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần
 Chương trình Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu dạy và học trực tuyến (tuần 2 - Năm học 2020-2021)
 Hồ sơ mở mã ngành giáo dục Tiểu học
 Hồ sơ mở mã ngành giáo dục Mầm non
 Hồ sơ mở mã ngành sư phạm Toán học
 Mẫu Văn bằng, chứng chỉ
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2020-2021
 Kế hoạch đào tạo năm học 2020 - 2021
 Thông báo các HP tự chọn và các HP môn chung được mở trong HK I năm học 2020 - 2021.
 Quy định kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc học phần
 Chương trình Công nghệ Kỹ thuật cơ khí

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao