Thứ năm, 28/09/2023    
Tìm kiếm:    


 Thông báo
 
 Thông báo v/v triển khai chương trình đào tạo liên thông đại học, văn bằng đại học thứ hai năm 2018
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2018-2019
 Danh sách lớp (biểu mẫu nhập điểm) học phần môn chung (bắt buộc) và môn tự chọn HK1 năm học 2018-2019
 Thông báo số 827/TB-ĐHPVĐ ngày 6/7/2018 V/v cung cấp số liệu phục vụ việc tính giờ quy chuẩn năm học 2017-2018
 Thông báo v/v đăng ký học phần HK 1 năm học 2018-2019
 Thông báo về việc tổ chức dạy học tập trung GDQP - AN cho các lớp chính quy bậc Đại học khóa 16
 Thông báo v/v rà soát và điều chỉnh chương trình môn học các môn chung trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng các ngành do Bộ LĐTB&XH quản lý
 Thông báo v/v tổ chức dạy học tập trung GDQP-AN cho các lớp chính quy bậc Cao đẳng khóa 16 năm học 2017-2018
 Thông báo 361/TB-ĐHPVĐ ngày 06/3/2018: V/v danh sách các học phần dự kiến được mở trong HK hè năm học 2017-2018
 Hồ sơ mở mã ngành mới (2018)
 THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG
     Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 40, năm học 2022-2023 (từ ngày 01/5/2023) 14:06 28/04/2023 [472]

 Tải TKB

 
Các tin khác liên quan :

      Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023) 15:29 22/09/2023 [542]


      Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023) 14:16 15/09/2023 [478]


      Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023) 14:37 08/09/2023 [475]


      Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023) 08:47 05/09/2023 [474]


      Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023) 15:07 25/08/2023 [473]


      Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023) 14:34 18/08/2023 [473]


      Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023) 16:21 11/08/2023 [473]


      Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023) 16:54 04/08/2023 [474]


      Thời khóa biểu và phân phòng học tuần 1 -Năm học 2023-2024 (từ ngày 31/7/2023) 14:39 30/07/2023 [473]


       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 51, năm học 2022-2023 (từ ngày17/7/2023) 16:18 14/07/2023 [474]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 50, năm học 2022-2023 (từ ngày10/7/2023 14:15 07/07/2023 [471]


      Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 2, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/7/2023) 14:13 07/07/2023 [471]


      Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 1, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023) 16:04 30/06/2023 [471]


      Thời khóa biểu các lớp Nghị định 71, tuần 1, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023) 15:21 30/06/2023 [471]


      Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 49, năm học 2022-2023 (từ ngày 03/7/2023 15:18 30/06/2023 [471]

       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 48, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/6/2023 10:50 26/06/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 47, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/6/2023 15:45 16/06/2023 [471]
       TKB ÔN TẬP THI LÝ LUÂN CHÍNH TRỊ , năm học 2022-2023 (từ ngày 15/6/2023 -16/6/2023) 08:46 14/06/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 46, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/6/2023 14:15 09/06/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 45, năm học 2022-2023 (từ ngày 5/6/2023) 15:28 02/06/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 44, năm học 2022-2023 (từ ngày 29/5/2023) 14:41 26/05/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 43, năm học 2022-2023 (từ ngày 22/5/2023) 14:21 19/05/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 42, năm học 2022-2023 (từ ngày 15/5/2023) 15:02 12/05/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 41, năm học 2022-2023 (từ ngày 08/5/2023) 08:26 06/05/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 39, năm học 2022-2023 (từ ngày 24/4/2023) 14:19 21/04/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 38, năm học 2022-2023 (từ ngày 18/4/2023) 15:37 14/04/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 37, năm học 2022-2023 (từ ngày 10/4/2023) 15:02 07/04/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 36, năm học 2022-2023 (từ ngày 3/4/2023) 14:31 31/03/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 35, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/3/2023) 14:45 24/03/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 34, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/3/2023) 10:15 17/03/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 33, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/3/2023) 15:32 10/03/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 32, năm học 2022-2023 (từ ngày 06/3/2023) 14:29 03/03/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 31, năm học 2022-2023 (từ ngày 27/2/2023) 16:08 24/02/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 30, năm học 2022-2023 (từ ngày 20/2/2023) 16:49 17/02/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 29, năm học 2022-2023 (từ ngày 13/2/2023) 17:00 10/02/2023 [472]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 28, năm học 2022-2023 (từ ngày 6/2/2023) 14:41 03/02/2023 [471]
       Thời khóa biểu tuần 25, tuần 26, tuần 27, năm học 2022-2023 (từ ngày 16/1/2023 -04/02/2023) 16:28 13/01/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 24, năm học 2022-2023 (từ ngày 09/1/2023) 15:46 06/01/2023 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 23, năm học 2022-2023 (từ ngày 2/1/2023) 14:52 30/12/2022 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 22, năm học 2022-2023 (từ ngày 26/12/2022) 14:38 23/12/2022 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 21, năm học 2022-2023 (từ ngày 19/12/2022) 10:26 16/12/2022 [471]
        Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 20, năm học 2022-2023 (từ ngày 12/12/2022) 07:27 10/12/2022 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 19, năm học 2022-2023 (từ ngày 05/12/2022) 15:20 02/12/2022 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 18, năm học 2022-2023 (từ ngày 28/11/2022) 14:13 25/11/2022 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 17, năm học 2022-2023 (từ ngày 21/11/2022) 07:47 19/11/2022 [471]
       Thời khóa biểu (dạy học trực tiếp) tuần 16, năm học 2022-2023 (từ ngày 14/11/2022) 14:29 11/11/2022 [471]


 Tin mới nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2023 - 2024

 Tin đọc nhiều nhất
 
 Thời khóa biểu tuần 09, năm học 2023-2024 (từ ngày 25/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 08, năm học 2023-2024 (từ ngày 18/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 07, năm học 2023-2024 (từ ngày 11/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 06, năm học 2023-2024 (từ ngày 04/9/2023)
 Thời khóa biểu tuần 05, năm học 2023-2024 (từ ngày 28/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 04, năm học 2023-2024 (từ ngày 21/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 03, năm học 2023-2024 (từ ngày 14/8/2023)
 Thời khóa biểu tuần 02, năm học 2023-2024 (từ ngày 7/8/2023)
 Quyết định v/v cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học đối với sinh viên chính quy ĐH khóa 19, 20, 21; CĐ khóa 20,21; NĐ 71 khóa 1 (đợt 1)
 Báo giảng và phân công giảng dạy năm học 2023 - 2024

Phòng Đào tạo -Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại: 055.3821313
Email:
phongdaotao@pdu.edu.vn, Website: pdu.edu.vn/daotao