Thứ hai, 22/10/2018    
Tìm kiếm:    

 KẾT QUẢ ĐIỂM HỌC KỲ
     Bảng điềm mới ngày 10/10/2018 lớp QLNN 24 A-B năm học 2018 Liên kết ĐH Qui Nhơn 09:44 02/08/2018 [173]

QLNN 24 A

QLNN 24 B

 

 
Các tin khác liên quan :

      Bảng tổng hợp kết quả học tập lớp Âm nhạc CĐ-TC lên đại học năm 2016-2017 08:02 25/05/2018 [287] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 2, năm 2018
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2018 (đơt 2)
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn