Thứ hai, 17/06/2019    
Tìm kiếm:    

 LÝ LỊCH KHOA HỌC
     Lý lịch khoa học 15:07 05/07/2017 [1159]

Trương Vạn Trình

Trương Quang Trí

Phạm Đình Chinh

Lê Văn Phúc

Nguyễn Thị Mỹ Phương

 
Các tin khác liên quan :

      Lý lịch khoa học 15:04 05/07/2017 [316] Thông báo
 
 Thông báo tuyển sinh đại học Liên thông, văn bằng 1, văn bằng 2 - Đợt 1, năm 2019
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập năm 2019
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn