Thứ ba, 27/06/2017    
Tìm kiếm:    

 DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
     Điện thoại 16:31 13/07/2011 [4495]

 

Điện thoại : 055.829357 – 055.822907 –055. 816906 – 055.821648
E.mail :
dttx@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 114 – Lê Trung Đình – Tp Quảng Ngãi
  
TT
Họ và tên
Điện thoại
Email
Di động
Cơ quan
 1
Nguyễn Nhẫn
0976960335  2240902  nnhan@pdu.edu.vn 
 2
Trương vạn Trình
 0905527522 3.822907  tvtrinh@pdu.edu.vn
3 Trương Quang Trí 0905370462 3.822907 tqtri@pdu.edu.vn
4
Phạm Đình Chinh
 0932539347 3.816906  pdchinh@pdu.edu.vn
 5
Lê Văn Phúc
 0985011007  3.816906  lvphuc@pdu.edu.vn
 6  Trương Thanh Vũ  0978069619  3.816908  ttvu@pdu.edu.vn
 7  Nguyễn Thị Mỹ Phương  0937505567  3.835031  ntmphuong@pdu.edu.vn
8  Nguyễn Thị Hường  0914219178  3.835031  ntthuong@pdu.edu.vn

 

 


 Thông báo
 
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường

 Tin quan trọng
 
 Quyết đinh trúng tuyển và nhập học ngành Sư phạm Ngữ văn và ngành Ngôn ngữ Anh kỳ thi 24/4/2017
 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn