Thứ năm, 18/01/2018    
Tìm kiếm:    

 CƠ CẤU TỔ CHỨC
     Cơ cấu tổ chức 09:30 19/08/2013 [2744]

                CƠ CẤU TỔ CHỨC TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN

 

1. TRƯƠNG VẠN TRÌNH                         - PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

2. TRƯƠNG QUANG TRÍ                        - PHÓ GIÁM ĐỐC

 


 Thông báo
 
 THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 HỆ CHÍNH QUI NĂM 2018 (New)
 Thông báo mở lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trong cơ sở giáo dục công lập và tuyển sinh VLVH khối ngành sư phạm
 Thông báo tuyển sinh đại học VLVH đợt 2 năm 2017
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường dành cho các lớp liên kết đào tạo với các trường

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn