Thứ bảy, 29/04/2017    
Tìm kiếm:    
 CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
     Chức năng nhiệm vụ 10:59 05/05/2011 [3558]

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn hoặc dài hạn ở các ngành học, bậc học theo phương pháp đào tạo, bồi dưỡng không chính qui (các lớp không do trường cấp bằng và các lớp đào tạo cấp chứng chỉ)

2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu Hiệu trưởng ký kết các hợp đồng đào tạo không chính qui giữa Trường Đại học Phạm Văn Đồng và các cơ sở giáo dục- đào tạo khác trên toàn quốc.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng lập kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tiến hành giảng dạy các laọi chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học (hoặc các loại hình đào tạo bồi dưỡng Tin học, Ngoại ngữ khác trong nhà trường; đòng thời có thể liên kết với các cơ sở giáo dục, đào tạo khác, các cá nhân cơ quan, doanh nghiệp địa phương... mở về các lớp Tin hoc, Ngoại ngữ).

- Tham mưu Hiệu trưởng mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn.

- Quản lý các lớp học tại trung tâm theo kế hoạch của các đơn vị liên kết hoặc của nhà trường.

- Tham mưu Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đén học sinh - sinh viên hệ không chính qui học tại trung tâm.

- Phối hợp với các đơn vị để thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 


 Thông báo
 
 Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
 Thông báo học viên nộp học phí qua tài khoản trường

 Tin quan trọng
 
 Kế hoạch và phương án tổ chức tuyển sinh đại học không chính quy 2017
 Thông báo tuyển sinh ĐH VLVH năm 2017 Chuyên ngành Thống kê Kinh tế-Xã hội
 Thông báo tuyển sinh đợt 1 năm 2017
 Danh sách trúng tuyển đại học hệ VLVH Ngành Quản lý nhà nước ngày thi 08-09/10/2016
                    BẢN TIN

 

 Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp khóa 32K, 33K hệ VLVH năm 2015

Lễ Tổng kết và trao bằng tốt nghiệp Lớp Đại học Quản lý Văn hóa Khóa 2010-2015 Hệ VLVH

 

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
ĐT: 055.3829357  - Email:  ttdttx@pdu.edu.vn