Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên
  Thứ bảy, 19/06/2021     Chào mừng đến với website Phòng Công tác - Học sinh Sinh viên .
Tìm kiếm:    
 HB KHUYẾN KHÍCH HT
     DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HK2, NĂM HỌC 2016-2017 (đợt 2) 10:12 08/09/2017 [1537]
  
     Theo Quyết định số 1443/QĐ-ĐHPVĐ ngày 31/8/2017, Nhà trường tiếp tục cấp Học bổng khuyến khích học tập HK2, năm học 2016-2017 cho HSSV các lớp khóa chưa tốt nghiệp năm 2017. (Xem Danh sách kèm theo)
 
Các tin khác liên quan :

      Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018 14:45 17/10/2018 [2883]


      DANH SÁCH HỌC BỔNG KKHT HK 2, 2017-2018 (Khóa Tốt nghiệp) 19:04 02/07/2018 [1368]


      DANH SÁCH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP - KỲ 1 2017-2018 09:57 09/02/2018 [4116]


      Danh sách Học bổng khuyến khích học tập HK2, năm học 2016-2017 09:23 14/07/2017 [1567]


      Cấp học bổng Khuyến khích học kỳ 1, năm học 2016-2017 cho HSSV 11:19 22/02/2017 [1206]


      Danh sách HSSV nhận học bổng khuyến khích học tập HK2, năm học 2015-2016 09:36 15/09/2016 [1075] Tin mới nhất
 
 Đăng ký thông tin nơi ở của HSSV trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường Đại học Phạm văn Đồng
 GVCN-CVHT Khoa Ngoại ngữ - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Tự nhiên - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Sư phạm Xã hội - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Hóa - Sinh - Môi trường - năm học 2018-2019
 GVCN-CVHT Khoa Công nghệ thông tin - năm học 2018-2019
 GVCH-CVHT Khoa Kỹ thuật Công nghệ - năm học 2018-2019
 Tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ chi phí học tập đối với HSSV là người dân tộc thiểu số
 Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II, năm học 2017-2018
 Lịch công tác tuần 06 năm học 2018-2019

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng
Điện thoại: 0255.3710899    Email:cthssv@pdu.edu.vn