Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Tin tức

Hội thảo khoa học toàn quốc “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - Kết quả và định hướng ứng dụng”
Hội thảo khoa học toàn quốc “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - Kết quả và định hướng ứng dụng”
Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2018, Trường Đại học Phạm Văn Đồng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường - Kết quả và định hướng ứng dụng”. Hội thảo là diễn đàn để cán bộ, giảng viên, các nhà khoa học công bố những kết quả nghiên cứu thuộc lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường, tạo môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong quá trình làm khoa học, tìm ra định hướng nghiên cứu, ứng dụng, phát triển hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực hóa học, sinh học và môi trường.

Thông báo về việc tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và tiếng Khmer năm 2018

Thông báo về việc tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá năm 2018

Đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo năm 2018 - đợt 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo năm 2018 - đợt 2 của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Thông báo về việc đăng ký danh sách cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên chính năm 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 299
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn