Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Tin tức

Thông báo: Khai giảng lớp tập huấn kỹ năng CNTT(Lớp A) vào ngày 13/3/2009
Thực hiện thông báo số 108/TB-ĐHPVĐ ngày 4/3/2009 của Hiệu trưởng, lớp tập huấn kỹ năng CNTT (lớp A) bắt đầu học vào lúc 7giờ 30 ngày 13/3/2009 tại nhà KLF. Đề nghị CB, GV dự học theo đúng lớp đã phân chia để đảm bảo số lượng máy tính thực hành. (Thông tin chi tiết xem thông báo tại các đơn vị).

Họp mặt truyền thống kỷ niệm 103 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
Họp mặt truyền thống kỷ niệm 103 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Hội nghị tổng kết thi đua các trường ĐH, CĐ, TCCN tỉnh Quảng Ngãi năm 2008
Hội nghị tổng kết thi đua các trường ĐH, CĐ, TCCN tỉnh Quảng Ngãi năm 2008

Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kết luận của Thứ trưởng thường trực Bành Tiến Long tại hội nghị thi và tuyển sinh năm 2009

1 ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... 293
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn