Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Tin tức

Đào tạo Cao học chuyên ngành Quản lý hành chính nhà nước tại tỉnh Quảng Ngãi
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/5/2007 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi và Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2007 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2015

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá
Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá

Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Phạm Văn Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015
 Đại hội Đảng bộ Trường ĐH Phạm Văn Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2010-2015
Hình ảnh tại Đại hội
Ngày 16/5/2010, Đảng bộ trường Đại học Phạm Văn Đồng đã long trọng tổ chức Đại hội lần I, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 218/NQ-BTV ngày 13/04/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy về đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2010-2012

Thông báo tuyển sinh đại học hệ : hoàn chỉnh kiến thức, vừa làm vừa học và hệ từ xa

1 ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... 303
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn