Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Tin tức

Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi làm việc với Trường Đại học Phạm Văn Đồng
Sáng ngày 29/5/2009, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi đã có buổi làm việc với Lãnh đạo trường Đại học Phạm Văn Đồng nhằm tìm hiểu về tình hình đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong thời gian qua và trao đổi, định hướng cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực vể CNTT nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Thông báo thanh lý tài sản đợt 1 năm 2009

Phối hợp , tăng cường công tác quản lý học sinh , sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng
Phối hợp , tăng cường công tác quản lý học sinh , sinh viên trường Đại học Phạm Văn Đồng
Hình ảnh tại buổi hội nghị
15 giờ ngày 06 tháng 05 năm 2009 tại trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức hội nghị bàn về nội dung phối hợp, tăng cường công tác quản lý HSSV, đảm bảo an ninh, an toàn trong trường học.

Diễn đàn qua mạng về Người giáo viên và HIV/AIDS : Nhìn nhận những kết quả đạt được và xác định những thách thức

Thông báo v/v thành lập Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Đại học Phạm Văn Đồng

1 ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... 282
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn