Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Tin tức

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 22-7-2018

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 01-7-2018

Quyết định công nhận đạt kết quả kiểm tra cấp chứng chỉ Ngoại ngữ - Tin học ngày 20-05-2018

Trường Đại học Phạm Văn Đồng Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII
Trường Đại học Phạm Văn Đồng Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, thực hiện Kế hoạch số 90-KH/ĐUK ngày 03/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 41-KH/ĐUT của ngày 16/7/2018 của Đảng ủy Trường Đại học Phạm Văn Đồng về tổ chức học tập quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng; Thực hiện Hướng dẫn số 70-HD/BTGTU ngày 20/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Kế hoạch số 1533/KH-SLĐTBXH ngày 26/6/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2018 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng đạt 1 huy chương vàng trong Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII- 2018
Công đoàn Cơ sở Trường Đại học Phạm Văn Đồng đạt 1 huy chương vàng trong Giải cầu lông truyền thống CNVCLĐ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XII- 2018

1 2 3 4 5 6 ... 306
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn