Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả
Thông tin
Liên kết site

Tin tức

Thông báo tuyển sinh đi học tại Hung-Ga-Ri năm 2019

Thông báo về việc kiểm kê tài sản năm 2018

Trường Đại học Phạm Văn Đồng khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông tại huyện Sơn Hà
Trường Đại học Phạm Văn Đồng khai giảng lớp Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông tại huyện Sơn Hà

DO TÌNH HÌNH MƯA LŨ PHỨC TẠP, NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC TRONG NGÀY 10/12/2018
DO TÌNH HÌNH MƯA LŨ PHỨC TẠP, NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC TRONG NGÀY 10/12/2018
DO TÌNH HÌNH MƯA LŨ PHỨC TẠP, NHÀ TRƯỜNG THÔNG BÁO CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHỈ HỌC TRONG NGÀY 10/12/2018

Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo
Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo
Thực hiện Kế hoạch Đảm bảo chất lượng giáo dục năm học 2018-2019, trong hai ngày 12 và 13/11/2018, Trường Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá chương trình đào tạo cho cán bộ, viên chức của nhà trường.

1 2 3 4 5 ... 315
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn