Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
.
 DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2016

 (Theo Quyết định số 13/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 04 tháng 01 năm 2016 )

 


TT


Tên đề tài


Mã số

Chủ trì đề tài và
Cán bộ phối hợp

Thời gian hoàn thành


Ghi chú

1

Thiết kế phần mềm mạng Petri để điều khiển hệ thống

01/CN1-1216

Chủ trì:
ThS. Phạm Trường Tùng

Tháng 12/2016

Khoa KTCN

 

2

Phục hồi, cải tiến máy tiện T615

02/SK1-1216

Chủ trì:
KS. Bùi Trung Kiên
CB phối hợp:
KTV. Phan Trung Châu
KS. Nguyễn Phước

Tháng 12/2016

Khoa KTCN
(Đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật)

3

Nghiên cứu khai phá tập mục hữu ích cao với giá trị lợi tức âm

03/TN1-1216

Chủ trì:
ThS. Huỳnh Triệu Vỹ
CB phối hợp:
CN. Phạm Khánh Bảo

Tháng 12/2016

Khoa CNTT

4

Nhận dạng khuôn mặt người bằng giải thuật máy học và ứng dụng quản lý nhân viên

04/TN1-1216

Đồng Chủ trì:
- ThS. Đặng Thanh Tuân
- ThS. Lương Văn Nghĩa

 

 

Tháng 12/2016

Khoa CNTT

5

Nghiên cứu giải pháp tối ưu hóa thời gian trễ tập hợp dữ liệu trong mạng cảm biến không dây

05/TN1-1216

Chủ trì:
TS. Phạm Văn Trung
CB phối hợp:
ThS. Phạm Văn Tho

Tháng 12/2016

Khoa CNTT

6

Ứng dụng CUDA cài đặt thuật toán Eigenface

06/TN1-1216

Chủ trì:
ThS. Đặng Đình Thuận

 

Tháng 12/2016

Khoa CNTT

7

Xây dựng phần mềm tạo mô hình TimeER

07/SK1-1216

Chủ trì:
CN. Nguyễn Văn Toán

Tháng 12/2016

Khoa CNTT
(Đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật)

8

Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm trực tuyến áp dụng cho thi kết thúc môn học Trường Đại học Phạm Văn Đồng

08/SK1-1216

Chủ trì:
ThS. Bùi Công Thành
CB phối hợp:
ThS. Trần Tấn Từ

Tháng 12/2016

Khoa CNTT
(Đề tài sáng kiến kinh nghiệm)

9

Xây dựng phần mềm dựa trên công nghệ web quản lý tài sản tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

09/SK1-1216

Chủ trì:
ThS. Võ Tấn Lộc
CB phối hợp:
ThS. Lê Tấn Sĩ

Tháng 12/2016

P. HCQT
(Đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật)

10

Phép tính Malliavin và một vài ứng dụng của nó

 

10/TN1-1216

Chủ trì:
TS. Trần Ngọc Khuê
CB phối hợp:
ThS. Liên Vương Lâm

 

Tháng 12/2016

Khoa Cơ bản

11

Khai thác thiết bị dạy học môn Hóa học nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

11/XH1-1216

Chủ trì:
TS. Võ Thị Việt Dung
CB phối hợp:
ThS. Lê Đức Quỳnh (PHT Trường THCS & THPT Phạm Kiệt, Sơn Hà, Quảng Ngãi)

 

Tháng 12/2016

Khoa Cơ bản

 12

 Khả năng kháng một số chủng vi khuẩn viêm loét và nhiễm trùng vết thương của cây hà thủ ô trắng Streptocaulon juventas (Lour.) Merr.

 12/TN1-1216

Chủ trì:
ThS. Nguyễn Minh Cần

 

Tháng
12/2016

 Khoa  KTCN

13

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn có hoạt tính cellulase ngoại bào mạnh trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi

 

13/TN1-1216

Chủ trì:
TS. Lê Thị Thính
CB phối hợp:
ThS. Lê Mỹ Tiểu Ngọc

 

Tháng 12/2016

Khoa SPTN

14

Xây dựng các tình huống học tập sử dụng cho học phần phân tích hoạt động kinh tế dùng để giảng dạy các ngành kinh tế

14/XH1-1216

Chủ trì:
ThS. Nguyễn T. Phương Hảo
CB phối hợp:
ThS. Nguyễn Hoàng Ngân
ThS. Phạm Thị Minh Hiếu

Tháng 12/2016

K. Kinh tế

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn