Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site
.
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2015
(Theo Quyết định số  2138/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 29 tháng 12 năm 2014) 
STT Tên đề tài Mã số Chủ trì đề tài và
CB phối hợp
Ghi chú
1 Nghiên cứu cải tiến máy cắt Plasma Lastek PS85L  01/CN1-1215  Chủ trì:
ThS. Trần Thanh Tùng
CB phối hợp:
ThS. Nguyễn Quốc Bảo
ThS. Phạm Văn Anh
KTV. Phan Trung Châu
KS.Trương Quang Dũng (A) 
 ĐT sáng kiến cải tiến
Thiết kế và chế tạo máy phay CNC MINI 4 trục   02/CN1-1215 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh
CB phối hợp:
KS. Nguyễn Phước 
 
Nghiên cứu ứng dụng cơ cấu PAM trên thiết bị phục hồi chức năng  03/CN1-1215  Chủ trì:
ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh
CB phối hợp:
KS. Nguyễn Phước 
 
 4 Đánh giá hiệu quả xử lý COD và NITƠ trong nước thải tinh bột mì bằng quá trình SBR   04/CN1-1215
Chủ trì:
ThS.Trương Thị Bích Hồng 
 
Xây dựng website công tác quản lý khoa học tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng  05/SK1-1215  Chủ trì:
ThS. Lê Tấn Sĩ
CB phối hợp:
ThS. Nguyễn Đình Đức 
ĐT sáng kiến cải tiến 
Đánh giá tác động của vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội đến mức sống hộ nghèo Tỉnh Quảng Ngãi   06/XH1-1215 Chủ trì:
ThS.Huỳnh Đinh Phát 
 
Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đối với người lao động   07/XH1-1215 Chủ trì:
ThS. Cao Anh Thảo
CB phối hợp:
ThS.Nguyễn Thị Huyền
 
Nghiên cứu một số nhân tố tâm lí tác động đến chất lượng sống trong học tập của sinh viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng  08/XH1-1215  Chủ trì:
ThS. Nguyễn Hoàng Ngân
CB phối hợp:
ThS.Phạm Thị Minh Hiếu
ThS.Nguyễn Thị Phương Hảo
 
Thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi   09/XH1-1215 Chủ trì:
ThS. Huỳnh Thị Thanh Dung
 
10  Thực trạng phát triển và nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề ở Tỉnh Quảng Ngãi   10/XH1-1215 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Hồng Đào
 
11  Vận dụng phương pháp dạy học theo dự án vào việc tổ chức hoạt động khám phá khoa học về môi trường xung quanh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi  11/XH1-1215 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Thiện
CB phối hợp:
CN. Nguyễn Thị Ngọc Diệp
 
12  Nghiên cứu tối ưu hóa hiệu suất chiết xuất tinh dầu tỏi Lý Sơn bằng phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước  12/TN1-1215 Chủ trì:
TS. Võ Thị Việt Dung
 
13 Tiếp nhận thơ Lý Bạch tại Việt Nam qua thư tịch Hán Nôm   13/NV1-1216 Chủ trì:
TS. Lê Văn Mẫu
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn