Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
.
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013
(Theo Quyết định số  158/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 16 tháng 01 năm 2014) 
STT Tên đề tài Mã số Chủ trì đề tài và
CB phối hợp
Ghi chú
1  Ứng dụng kỹ thuật ACO vào định tuyến trong mạng máy tính  01/TN1-1214 Chủ trì:
ThS. Phạm Văn Tho
 
2  Nghiên cứu bộ điều khiển giữ cân bằng cho con lắc bánh xe quán tính 02/KT2-1214  Chủ trì:
ThS. Phạm Văn Anh
 
3  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot song song hai bậc tự do 03/KT2-1214  Chủ trì:
ThS. Phạm Trường Tùng
 
4  Khảo sát, đánh giá nhu cầu nhân lực ngành cơ khí trong các khu công nghiệp ở Quảng Nam – Quảng Ngãi và một số giải pháp về công tác đào tạo tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng  04/XH5-1214 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Quốc Bảo
CB phối hợp:
ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh
 
5  Xây dựng nội dung và quy trình tổ chức dạy học tích hợp về chủ đề năng lượng ở trung học phổ thông  05/XH5-1214 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
 
6  Sử dụng các kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập học phần Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII, hệ đại học ngành Sư phạm Ngữ Văn  06/XH5-1214 Chủ trì:
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Kiều
 
7  Giải pháp marketing địa phương để phát triển du lịch tại Tỉnh Quảng Ngãi 07/XH5-214  Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
CB phối hợp:
CN. Nguyễn Mạnh Hiếu
CN. Phạm T. Minh Hiếu
 
8  Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn  08/XH5-1214 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Huyền
CB phối hợp:
ThS. Cao Anh Thảo
 
9  Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục 09/SK0-1214  Chủ trì:
ThS. Lê Tấn Sĩ
CB phối hợp:
ThS. Nguyễn Thị Nga
ĐT sáng kiến kinh nghiệm 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn