Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
.
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013
(Theo Quyết định số  158/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 16 tháng 01 năm 2014) 
STT Tên đề tài Mã số Chủ trì đề tài và
CB phối hợp
Ghi chú
1  Ứng dụng kỹ thuật ACO vào định tuyến trong mạng máy tính  01/TN1-1214 Chủ trì:
ThS. Phạm Văn Tho
 
2  Nghiên cứu bộ điều khiển giữ cân bằng cho con lắc bánh xe quán tính 02/KT2-1214  Chủ trì:
ThS. Phạm Văn Anh
 
3  Nghiên cứu thiết kế, chế tạo robot song song hai bậc tự do 03/KT2-1214  Chủ trì:
ThS. Phạm Trường Tùng
 
4  Khảo sát, đánh giá nhu cầu nhân lực ngành cơ khí trong các khu công nghiệp ở Quảng Nam – Quảng Ngãi và một số giải pháp về công tác đào tạo tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng  04/XH5-1214 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Quốc Bảo
CB phối hợp:
ThS. Nguyễn Hoàng Lĩnh
 
5  Xây dựng nội dung và quy trình tổ chức dạy học tích hợp về chủ đề năng lượng ở trung học phổ thông  05/XH5-1214 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy
 
6  Sử dụng các kỹ thuật dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập học phần Văn học Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XVII, hệ đại học ngành Sư phạm Ngữ Văn  06/XH5-1214 Chủ trì:
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Kiều
 
7  Giải pháp marketing địa phương để phát triển du lịch tại Tỉnh Quảng Ngãi 07/XH5-214  Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng
CB phối hợp:
CN. Nguyễn Mạnh Hiếu
CN. Phạm T. Minh Hiếu
 
8  Nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm tỏi Lý Sơn  08/XH5-1214 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Thị Huyền
CB phối hợp:
ThS. Cao Anh Thảo
 
9  Xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng giáo dục 09/SK0-1214  Chủ trì:
ThS. Lê Tấn Sĩ
CB phối hợp:
ThS. Nguyễn Thị Nga
ĐT sáng kiến kinh nghiệm 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn