Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong

Ánh sáng Soi đường
Hội thảo


Trung tâm


Liên kết site
.
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2012
(Theo Quyết định số 85/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 13 tháng 01 năm 2012)

Tên đề tài

Mã số

Chủ trì đề tài và CB phối hợp

Hoàn thành
Chương trình ứng dụng hệ mã hóa công khai RSA để bảo mật trong trao đổi thông tin và lưu trữ. 01/CN1-1212 Chủ trì:
ThS. Trần Tấn Từ
12/2012
Ứng dụng giải thuật di truyền trong thiết kế bộ điều khiển PID cho động cơ DC. 02/CN1-1212 ThS. Trần Thanh Tùng
CB phối hợp:
ThS. Phạm Văn Anh
12/2012
Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Easyrob lập trình điều khiển Robot PDU 01. 03/CN1-1212 Chủ trì:
ThS. Phạm Trường Tùng
12/2012
 Tìm hiểu xu hướng chọn nghề của học sinh lớp 12 ở một số trường THPT tỉnh Quảng Ngãi hiện nay. 04/XH1-1212 Chủ trì:
ThS. Nguyễn Đăng Động
CB phối hợp:
CN. Võ Thị Thiều
12/2012
Phong vị ca dao qua tập thơ “Góc sân và khoảng trời” của Trần Đăng Khoa. 05/XH1-1212 Chủ trì:
ThS. Nguyễn T. Hồng Liên
12/2012
Phát huy tính tích cực của sinh viên qua việc xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập cho học phần Văn học thế giới, chương trình CĐSP ngành Ngữ văn. 06/XH1-1212 Chủ trì:
ThS. Bùi Văn Thanh
CB phối hợp:
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Kiều
ThS. Hồ Thị Thủy
12/2012
TKhảo sát thực trạng phát âm của sinh viên chuyên Anh trường Đại học Phạm Văn Đồng tỉnh Quảng Ngãi nhằm cải thiện kỹ năng giao tiếp. 07/XH1-1212 Chủ trì:
ThS. Lê Thị An Mỹ.
12/2012
Những giải pháp hạn chế lỗi thường gặp khi biên dịch của sinh viên chuyên Anh trường Đại học Phạm Văn Đồng. 08/XH1-1212 Chủ trì:
ThS. Cao Thị Thanh Hải
12/2012
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn