Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Phòng Hành chính - Quản trị
     
 

 

 CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ

 

 I.Chức năng:

     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý, thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp và quản trị trong trường.  

 

II. Nhiệm vụ:

        - Quản lý văn bản đến, đi trong và ngoài trường.

- Quản lý, sử dụng dấu và các công văn giấy tờ của trường theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổng hợp và xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của trường.

- Lập báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp, bộ, ngành và địa phương.

- Tham dự, ghi biên bản và tham mưu ban hành thông báo, kết luận các cuộc họp của trường.

- In ấn tài liệu phục vụ cho công tác của trường khi được Hiệu trưởng giao.

- Quản lý công tác bảo vệ, trật tự trị an, phòng chống thiên tai dịch bệnh, phòng cháy chữa cháy của trường.

- Điều động xe ô tô phục vụ công tác của trường khi được Hiệu trưởng phê duyệt.

- Quản lý tài sản, điều phối tài sản của Trường khi được Hiệu trưởng thống nhất. Tổ chức kiểm kê và tham mưu thanh lý tài sản hàng năm. Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng trang thiết bị, máy móc và tài sản ở các đơn vị.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu cho Hiệu trưởng đàm phán và ký kết hợp đồng với các đơn vị khác theo phân công của Hiệu trưởng.

- Quản lý, điều phối sử dụng các phòng họp, giảng đường, hội trường và các cơ sở vật chất khác trong trường theo kế hoạch được phê duyệt.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng đón tiếp khách của trường; quản lý nhà khách của trường.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về lập kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư, dụng cụ thực hành và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện khi được Hiệu trưởng giao.

- Quản lý các hoạt động y tế, cảnh quan môi trường theo quy định.

- Quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống mạng và máy chủ của trường.

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính, máy in, máy chiếu cho các đơn vị trong trường.

- Quản trị phần mềm quản lý đào tạo và các phần mềm ứng dụng khác.

- Quản lý về kỹ thuật Trang thông tin điện tử của trường (website của trường và các website thành phần).

- Tư vấn, đề xuất ý kiến về trang bị mới, nâng cấp, cải tiến các hệ thống thiết bị kỹ thuật liên quan đến nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Các số điện thoại liên hệ

Trưởng phòng: (0255) 3824041
Phó Trưởng phòng: 
(0255) 3729897
Tổ Máy tính và Quản trị mạng: (0255) 3729899
Bảo vệ cở sở 509 Phan Đình Phùng(0255) 3729898 
Bảo vệ cở sở 986 Quang Trung: (0255) 3822269
 

 

 
 
 
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn