Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
.

DANH MỤC ĐỀ TÀI VÀ DANH  SÁCH CÁN BỘ NGHIÊN CỨU

 (Theo quyết định số 58/QĐ-ĐHPVĐ, ngày 25 tháng 01 năm 2010 )
 
TT
Tên đề tài
Mã số
Chủ trì đề tài và
Cán bộ phối hợp
Thời gian
hoàn thành
Ghi chú
11
Nghiên cứu mô phỏng quá trình cán mí tấm mỏng trên máy vi tính.
01/CN-1210
Chủ trì:
ThS. Trần Văn Thuỳ
Tháng 12/2010
 
12
Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để tính toán, phân tích trường ứng suất và hệ số cường độ ứng suất K của vết nứt trên chi tiết tấm chịu kéo.
02/CN-1210
Chủ trì:
ThS.Nguyễn Quận
Tháng 12/2010
 
  3
Phân lập và tuyển chọn các dòng vi khuẩn Lactic có khả năng sinh axit Lactic cao từ một số sản phẩm lên men Lactic.
03/CN-1210
Chủ trì:
CN.Nguyễn Minh Cần
Tháng 12/2010
 
  4
Điều tra hiểu biết của sinh viên khối sư phạm trường Đại học Phạm Văn Đồng về ý thức bảo vệ môi trường và đề xuất giải pháp.
04/GD-1210
Chủ trì:
ThS. Võ T. Lý Hoa
CB phối hợp:
ThS.Ng.T.Nhi Phương
ThS.Vương Cẩm Hương
Tháng 12/2010
 
  5
Ứng dụng hình học khối lượng để giải các bài toán hình học.
05/TN-1210
Chủ trì:
ThS. Phan Bá Trình
Tháng 12/2010
 
  6
Nét đặc sắc của những tác phẩm Văn học nước ngoài trong chương trình tiểu học và sự vận dụng các kiến thức về Văn học nước ngoài vào việc dạy học Tiếng Việt ở tiểu học.
06/XH-1210
Chủ trì:
ThS. Ng. T. Hồng Liên
 
Tháng 12/2010
 
  7
Bích Khê, một tâm hồn thơ – hai thi pháp.
07/XH-1211
Chủ trì:
TS.Nguyễn Diên Xướng
Tháng 12/2011
 
  8
Thiết kế webquest nội dung giảng dạy học phần Đất nước học Mỹ và giảng dạy thí điểm cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh.
08/GD-1210
Chủ trì:
TS. Trần Thị Mai Đào
CB phối hợp:
ThS.Nguyễn Hữu Chấn
ThS.Trương Hoàng Lan
Tháng 12/2010
 
  9
Kỹ năng tự học (KNTH) của sinh viên trường ĐH Phạm Văn Đồng.
09/GD-1210
Chủ trì:
ThS. Ngô Kim Ngọc
CB phối hợp:
ThS.Lê Quang Hoạt
ThS.Nguyễn Văn Kính
 
Tháng 12/2010
 
 10
Nâng cao năng lực tổ chức hoạt động ngoại khóa về giáo dục môi trường cho sinh viên sư phạm ngành Địa lý trường Đại học Phạm Văn Đồng.
10/GD-1210
Chủ trì:
ThS. Phan Thông
Tháng 12/2010
Thực hiện theo chương trình dự án VVOB
 11
Thiết kế một số bài giảng Sinh học 7 theo hướng dạy học tích cực và giáo dục môi trường để đào tạo giáo viên THCS tại trường ĐH Phạm Văn Đồng.
11/GD-1210
Chủ trì:
ThS.Trương Thị Thảo
Tháng 12/2010
Thực hiện theo chương trình dự án VVOB
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn