Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
.
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2009

Tên đề tài

Mã số

Chủ trì đề tài và CB phối hợp

Hoàn thành
Khảo sát thực trạng dạy và học Hóa học lớp 8, lớp 9 ở hai huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi 01/GD-1209 Chủ trì :        
           ThS Phạm Thị Thu Minh
Phối hợp :  
           ThS Vương Cẩm Hương
           ThS Ng.T.Nhi Phương
12/2009
Thiết kế bài dạy tích hợp phần văn học địa phương trong chương trình, SGK ngữ văn lớp 6 02/GD-1209 Chủ trì :     
           ThS Huỳnh T.Ngọc Kiều
Phối hợp : 
           ThS Hồ Thị Thủy
           ThS Bùi Văn Thanh
12/2009
Thực trạng và giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hiện nay. 03/GD-1209 Chủ trì :
           ThS Nguyễn Đăng Động
Phối hợp :  
           ThS Phùng Minh Nguyệt
           ThS Nguyễn Lập
12/2009
 Nghiên cứu ứng dụng lập trình xử lý ảnh trong điều khiển tự động 04/CN-1209 Chủ trì :
           KS Phạm Trường Tùng 
12/2009
Nghiên cứu xây dựng định mức vật tư thực hành tại khoa Kỹ thuật-Công nghệ (Trường ĐH Phạm Văn Đồng) trên cơ sở đảm bảo tính hợp lý và mục tiêu đào tạo 05/CN-1209 Chủ trì : 
           ThS Nguyễn Quốc Bảo
12/2009
 Nghiên cứu chế tạo Module điều khiển motor bước lưỡng cực, dòng lớn 06/CN-1209 Chủ trì :
         KS Phạm Văn Anh
12/2009
Thiết kế và chế tạo mô hình bộ điều khiển mờ ổn định mực nước, sử dụng bộ điều khiển khả lập trình PLC S7-300 07/CN-1209 Chủ trì :     
         KS Nguyễn Đình Hoàng
Phối hợp :
         KS Trần Xuân Huệ
         KS Nguyễn Hữu Mỹ
12/2009
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn