Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Liên kết site
Chương trình Đại học, Cao đẳng
 Đại học
                  Chương trình đào tạo Bậc Đại học Hệ Chính quy Ngành Công nghệ thông tin .

                  Chương trình đào tạo Bậc Đại học Hệ Chính quy Ngành Tiếng Anh.

                  Chương trình đào tạo Bậc Đại học Hệ Chính quy Ngành Sư phạm Ngữ văn.

                  Chương trình đào tạo Bậc Đại học Hệ Chính quy Ngành Sư phạm Tin học.

 Cao đẳng
                  Chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng Hệ Chính quy Ngành Công nghệ thông tin

                  Chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng Hệ Chính quy Ngành Kế toán 

                  Chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng Hệ Chính quy Ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện

                  Chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng Hệ Chính quy Ngành Công nghệ Cơ khí

                  Chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ:
 
  Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering Technology)

    Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử  (Electrical and Electronics Engineering Technology)
 
   Công nghệ thông tin (Information Technology)
 
    Giáo dục Thể chất (Physical Education)
 
    Giáo dục Tiểu học (Primary Education)
 
    Giáo dục Mầm non (Early Childhood Education)
 
    Kế toán (Accounting)
 
    Sư phạm Âm nhạc (Music Education)
 
    Sư phạm Địa lý (Geography Education)
 
    Sư phạm Hóa học (Chemistry Education)
 
    Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp (KTNN - Sinh) (Agricultural Techniques Education)
 
    Sư phạm Ngữ văn (Philology Education)
 
    Sư phạm Tiếng Anh (English Education)
 
    Sư phạm Tin học (Informatics Education)
 
    Sư phạm Toán học (Mathematics Education)
 
    Sư phạm Vật lý (Physics Education)

                             
Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn