Website Truong Dai Hoc Pham Van Dong
Sứ mạng: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức, là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước. Tầm nhìn đến năm 2030: Trường Đại học Phạm Văn Đồng trở thành cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng có uy tín trong cả nước.Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Kỷ cương - Năng động - Hiệu quả. Triết lý giáo dục: Nhân văn - Hội nhập - Phát triển bền vững
Thông tin
Hội thảo khoa học
Liên kết site
.
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2008

Tên đề tài

Mã số

Chủ trì đề tài và CB phối hợp

Hoàn thành
 Thiết kế phần mềm quản lí hồ sơ Học sinh - Sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Phạm Văn Đồng. 01/CN-0809 Chủ trì :
          ThS Huỳnh Triệu Vỹ
Phối hợp :
          ThS Nguyễn Đình Đức
4/2009
 Ứng dụng số phức giải các phương trình bậc cao trong đại số và các bài toán hình học phẳng. 02/TN-0809 Chủ trì : 
           Ths Bùi Thị Hoàng Phương
Phối hợp :
           CN Trần Văn Hạnh
           CN Trần Đức Thịnh
4/2009
 Thực trạng dạy học Kỹ thuật Nông nghiệp ở các trường THCS ở huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi. 03/GD-0809 Chủ trì :
           CN Ngụy Trường Huy
Phối hợp :
          CN Nguyễn Văn Tích
          CN Lê Văn An
4/2009
 Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tập làm văn lớp 4,5 ở trường tiểu học tỉnh Quảng Ngãi. 04/GD-0809 Chủ trì : 
          Ths Nguyễn Tú Anh
Phối hợp :
          CN Lê Thị Hồng Thắm
          CN Võ Duy Ấn
          CN Phạm Thủy Tần  
4/2009
 Đóng góp của Văn học Quảng Ngãi vào phong trào Thơ Mới Việt Nam (1932 - 1941). 05/XH-0809 Chủ trì : 
          TS Nguyễn Diên Xướng
4/2009
 Nghiên cứu giao Văn hóa Việt - Mỹ về hành vi phi ngôn từ của giáo viên tiếng Anh khi tương tác với sinh viên Việt Nam tại Quảng Ngãi. 06/XH-0809 Chủ trì :
           ThS Mai Thạch Lam
4/2009
 Hệ thống cách cấu tạo từ tiếng Anh và những đề xuất cho việc dạy và học từ vựng. 07/XH-0809 Chủ trì : 
           ThS Nguyễn Hữu Chấn
Phối hợp :
           ThS Trần Hữu Ca
            CN Trần Thị Quý
            CN Cao Thị Vân
4/2009
 Nguyên âm đơn tiếng Anh trong phát âm của học sinh Quảng Ngãi - Vấn đề và biện pháp khắc phục. 08/XH-0809 Chủ trì :
            ThS Bùi Thị Thanh Thúy
Phối hợp :
            ThS Cao Thị Thanh Hải

4/2009

Bản quyền thuộc Trường Đại học Phạm Văn Đồng
509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn