Thông báo sinh viên

Thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 1, năm học 2018-2019

Khoa CNTT thông báo v/v đăng ký học lại trong học kỳ 1, năm học 2018-2019 như sau: Đối tượng: Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm F Sinh viên các lớp đại học, cao đẳng có học phần đạt điểm D và điểm tích lũy từ 2.00 trở lên Sinh viên các khóa đã tốt nghiệp ... Xem chi tiết »