Thông báo về hộp thư điện tử của sinh viên

Ghi chú:
– Sinh viên khóa 2019-2020 và 2020-2021 mật khẩu bao gồm 8 ký tự, là ngày tháng năm sinh của mỗi sinh viên.
– Mọi thông tin hỗ trợ xin liên lạc qua hộp thư điện tử quanlydaotao@pdu.edu.vn hoặc qua Zalo: 0913493333.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*