Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học – Kỳ xét tháng 01/2021


Danh sách sinh viên được xét tốt nghiệp:

DCT15A

DCT16

DTL18

DSTL18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*