Thứ tư, 06/07/2022     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Lý luận chính trị (ĐH Phạm Văn Đồng) và Khoa Kinh tế chính trị (ĐH Kinh tế - Đại học Huế)
 Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)
 Khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017 - 2018
 Lịch tuần 7, năm học 2017 - 2018
 Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Quan hệ Việt Nam - Lào (1930 - 2017)
 Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH, 13/3/2017
 TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
 Thông báo về việc tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện trực tuyến

Thông tin chi tiết tại: https://www.facebook.com/pg/TuyensinhDaiHocPhamVanDong/posts/


 VĂN BẢN
     Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017 - 2018
     ______Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐH Phạm Văn Đồng
     ______Thư của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UB MTTQVN tỉnh Quảng Ngãi nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)
     ______Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH, 13/3/2017
     ______Thông tư 12/2017/TT-BLĐTBXH, 20/04/2017
     ______TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
     ______Thông báo về việc tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện trực tuyến
     ______Thông báo về việc tổ chức thực hiện Nội quy cơ quan

 BIỂU MẪU
     Mã học phần khoa Lý luận chính trị
     ______Biểu mẫu bình xét ABC
     ______Mẫu kê giờ NCKH của giảng viên
     ______Danh sách, biểu mẫu nhập điểm (file Excel) của các lớp học phần bắt buộc (môn chung) HKII 2016-2017
 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn