Thứ tư, 06/07/2022     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    

 Thông báo
 
 Giao lưu, trao đổi chuyên môn giữa Khoa Lý luận chính trị (ĐH Phạm Văn Đồng) và Khoa Kinh tế chính trị (ĐH Kinh tế - Đại học Huế)
 Lịch tuần công tác 07, năm học 2017-2018 (Từ 04/09/2017 đến 10/09/2017)
 Khoa Lý luận chính trị tổ chức thành công Hội nghị CBVC năm học 2017 - 2018
 Thông báo về việc tổ chức Hội nghị công tác đào tạo năm học 2017 - 2018
 Lịch tuần 7, năm học 2017 - 2018
 Lịch trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tại trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Quan hệ Việt Nam - Lào (1930 - 2017)
 Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH, 13/3/2017
 TÓM TẮT BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ
 Thông báo về việc tra cứu tài liệu trên phần mềm thư viện trực tuyến
 BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT
  
     Trưởng bộ môn: ThS. Phùng Thị Phương Thảo

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị/

Chuyên ngành

Giảng dạy

Liên hệ

1

Lâm Thanh Lộc

1964

CN. Kinh tế chính trị, Luật

- Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Giáo dục chính trị

- Pháp luật

- Pháp luật đại cương

- Pháp luật kinh tế, Luật kinh tế

- Pháp chế thư viện và luật xuất bản 

0906149121

ltloc@pdu.edu.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hạnh

1983

ThS. Tư tưởng

Hồ Chí Minh

- Giáo dục chính trị

- Đạo đức và PPGD đạo đức ở Tiểu học

0908125526

ntthanh@pdu.edu.vn

3

Phạm Thị Hồng

1985

ThS. Lịch sử Đảng

- Giáo dục chính trị

- Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

0986948489

pthong@pdu.edu.vn

4

Phùng T. Phương Thảo

1988

ThS. Triết học

Giáo dục chính trị

0977.379.468

ptpthao@pdu.edu.vn

 

 

 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn