Thứ năm, 21/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 BỘ MÔN ĐƯỜNG LỐI - CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT
  
     Trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Thị Thu Hạnh

TT

Họ và tên

Năm sinh

Học vị/

Chuyên ngành

Giảng dạy

Liên hệ

1

Huỳnh Kim Hoa

1963

GVC, ThS.

Triết học, Luật

- Giáo dục chính trị

- Pháp luật

- Pháp luật đại cương

- Pháp luật kinh tế, Luật kinh tế

- Pháp chế thư viện và luật xuất bản 

0914.067.050

hkhoa@pdu.edu.vn

2

Lê Thị Lệ Thu

1962

GVC, ThS.

Kinh tế chính trị

- Giáo dục chính trị

- Đạo đức và PPGD đạo đức ở Tiểu học

0913.408.827

ltlthu@pdu.edu.vn

3

Lâm Thanh Lộc

1964

CN. Kinh tế chính trị, Luật

- Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

- Giáo dục chính trị

- Pháp luật

- Pháp luật đại cương

- Pháp luật kinh tế, Luật kinh tế

- Pháp chế thư viện và luật xuất bản 

0906149121

ltloc@pdu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Kim Anh

1966

ThS. Triết học

- Giáo dục chính trị

- Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

01697926559

ntkanh@pdu.edu.vn

5

Nguyễn Thị Thu Hạnh

1983

ThS. Tư tưởng

Hồ Chí Minh

- Giáo dục chính trị

- Đạo đức và PPGD đạo đức ở Tiểu học

0908125526

ntthanh@pdu.edu.vn

6

Phạm Thị Hồng

1985

ThS. Lịch sử Đảng

- Giáo dục chính trị

- Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

0986948489

pthong@pdu.edu.vn

7

Đinh Thị Thúy Kiều

1987

ThS. Triết học

Đạo đức và PPGD đạo đức ở Tiểu học

0914.772.552

dttkieu@pdu.edu.vn

8

Phùng T. Phương Thảo

1988

ThS. Triết học

Giáo dục chính trị

0977.379.468

ptpthao@pdu.edu.vn

 

 

 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn