Thứ ba, 19/06/2018     “Có kinh nghiệm mà không có lý luận, cũng như một mắt sáng, một mắt mờ” - Hồ Chí Minh
Tìm kiếm:    
 BÀI GIẢNG
     Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 21:03 03/05/2017 [381]

 1. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần 1)

Người soạn: 

- GVC, ThS. Huỳnh Kim Hoa

-  GVC, ThS. Phạm Thị Minh Lan

Tải về 

2. Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (học phần 2)

Người soạn:

- GVC, ThS. Huỳnh Kim Hoa

- GVC, ThS. Lê Thị Lệ Thu

Tải về

 

 

 

 
Liên kết


KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Tầng 4 Nhà Hiệu bộ - 509 Phan Đình Phùng - Thành phố Quảng Ngãi
Điện thoại liên hệ: 055.3835471                       Email: llct@pdu.edu.vn